Een hospice in Amsterdam Zuidoost

Uit onderzoek is gebleken dat er in Amsterdam Zuidoost behoefte is aan een hospice. Darian Julia en Wendy Venetiaan zijn de initiatiefnemers om dit hospice in Amsterdam Zuidoost te realiseren. Met het hospice, dat in het pand aan Kelbergen 189 zal worden gevestigd, willen zij een huis creëren waar warmte, zachtheid en geborgenheid wordt ervaren en huiselijkheid het uitgangspunt is. Een huis waar iedereen welkom is,ongeacht culturele achtergrond, leeftijd of geaardheid.

Wat is een Hospice?

Veel mensen willen het liefst thuis sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving. Met goede zorg en aandacht van familie en vrienden om hen heen in die laatste levensfase. Dat is in de praktijk helaas lang niet altijd mogelijk. Er is geen of weinig mantelzorg, of het wordt te zwaar voor de familie. Vaak willen patiënten hun dierbaren ook niet belasten. Dan biedt het hospice een oplossing. In een hospice ben je nooit alleen. Een hospice is een zogenaamd bijna-thuis-huis. Dat wil zeggen: net als thuis.

Vrijwilligers

Het dagelijks leven in een hospice steunt op vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar om het hospice draaiende te houden. Voor hospice Amsterdam Zuidoost zijn we dan ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als vrijwilliger hoeft u geen achtergrond in de zorg te hebben. Het belangrijkste is dat u er wilt zijn voor uw medemens, in zijn laatste levensfase, en diens naasten. Een luisterend oor, échte belangstelling en een goed inlevingsvermogen zijn essentieel. Verpleegkundige en medische zorg wordt verleend door de thuiszorg en de huisarts. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze twee dagdelen van vier uur per week beschikbaar zijn.

Wanneer u belangstelling heeft om vrijwilliger te worden voor zorg in het hospice, of wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan niet – zorg gebonden taken, kunt u een mail sturen naar hospiceamsterdamzuidoost@outlook.com

Financiële Ondersteuning Hospice Amsterdam Zuidoost

Mogelijk wilt u financieel bijdragen aan dit prachtige initiatief. Giften en donaties zijn welkom op rekeningnummer NL 27 INGB 0007894849 . Hospice Amsterdam Zuidoost is een ANBI-instelling. Dat betekent, dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Mocht u meer informatie willen, kijk dan op www.hospiceamsterdamzuidoost.nl of stuur een mail naar info@hospiceamsterdamzuidoost.nl