Eben Haëzer zoekt vrijwilligers

Beste lezers, lieve mensen, broeders en zusters, Eben Haëzer is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer biedt woonzorg en tijdelijk verblijf voor ouderen en mensen met psychiatrische problematiek. Het zit al in de naam – Eben Haëzer – ingebakken. Letterlijk, betekent dit: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’. (ISam7:12)
Allereerst met de verbouwing: het is een prachtig huis geworden! Daarnaast zijn wij ook dankbaar dat het ons, in dit prachtige nieuwe huis, iedere keer weer lukt om kerkdiensten te organiseren. Voor onze bewoners. Want zij kunnen zelf niet meer naar de kerk toe. Zij zijn afhankelijk van onze hulp om hun geloof te voeden; te zingen, samen te vieren, en samen met ons, hun eigen geloof te beleven (en te sterken!). Dit is extra belangrijk, gezien de fase van hun leven, en de omstandigheden waarin zij verkeren. Zij hebben daarbij ook uw hulp nodig! Als broeders en zusters. Als levende tekens van Geloof, hoop en liefde. Wij zijn op zoek naar mensen die onze trouwe club kerkvrijwilligers komt versterken. Zodat onze broeders en zusters, de bewoners van Eben haëzer, hun geloof kunnen blijven voeden! Eben haëzer, letterlijk: Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ook wat de steun en de hulp van vrijwilligers betreft. Wij gaan ervan uit, en wij geloven, dat dat ook in de toekomst zo zal blijven! Met Gods hulp. Met uw hulp! Meld je aan, uw hulp is van harte welkom! Bart Niek van de Zedde (Geestelijk verzorger, bvandezedde@cordaan.nl, of 06-14711687) Wapke Russchen (Vrijwilliger, coördinator van kerkdiensten, wapke.russchen@gmail.com) (Zie eventueel https://www.cordaan.nl/locatie/eben-haezer-1 voor informatie over het huis)