Clara en Franciscusviering in DDS op 17 juni 2018

In 2017 heeft de eerste Clara en Franciscusviering plaats gevonden, in de kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum. Dit jaar was de viering in onze eigen Drie Stromen met als thema: Ga, en herstel mijn huis. Deze vieringen hebben als doel, de onderlinge contacten en samenwerking te bevorderen tussen de vijf zo totaal verschillende parochies. Onder leiding van koordirigent Jacques van der Meer hebben koorleden uit de verschillende kerken een mooi programma voorbereid, ook ons eigen kinderkoor HAB was erbij betrokken. De belangstelling was groot en het geheel mag gezien worden als een geslaagde gebeurtenis.
Verslag van Coen van Loon:
Op zondag 17 juni vond in een afgeladen kerk van de Drie Stromen aan de Renswoudestraat de tweede Clara en Franciscusviering plaats. Naast het jeugdkoor van de Drie Stromen was er een breed samengesteld koor onder leiding van Jacques van der Meer en Godfried Jansen, met koorleden uit al onze acht kerklocaties. Het thema is tevens het thema voor het komende seizoen: ‘ga en herstel mijn huis’. Op boeiende wijze bracht pastor Nico van der Peet dit thema onder woorden en verbond het aan de huidige situatie van ons samenwerkingsverband. Na afloop is er nog lang na gepraat. Aan een lange tafel waren heerlijke Surinaamse hapjes uitgestald, waar gretig van gegeten werd!
‘Op een dag wandelde Franciscus in de buurt van de kerk van de heilige Damianus. Deze was zo oud dat zij nagenoeg op instorten stond. Hij voelde de innerlijke drang om de kerk binnen te gaan en er wat te bidden. Hij wierp zich voor de afbeelding van de gekruisigde op de grond. Tijdens zijn gebed werd hij overweldigd door een bijzonder rijke, geestelijke troost. Met tranen in de ogen keek hij op naar het kruis van de Heer. Op dat moment hoorde hij met eigen oren een stem vanaf het kruis heel duidelijk tot hem zeggen: “Franciscus, ga mijn huis herstellen! Je ziet toch dat het geheel aan het vervallen is.”’