Centrumkerk

Het toekomstperspectief voor het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus.
Op vrijdagavond 21 april is een 20-tal parochianen bij elkaar geweest om naar aanleiding van de
uitkomsten van het Parochieberaad van 19 februari een voorstel te formuleren aan het Bestuur van
Clara en Franciscus.
Eerst is de presentatie van 19 februari door Ryan Ramdien terug in de herinnering geroepen. Hij
gaf ook het te volgen tijdpad aan: Vóór 1 mei moeten alle vijf parochies een voorstel hebben ingediend, waarin ze aangeven of ze wel of niet centrumkerk willen zijn, en waarom. Op 9 mei neemt
het bestuur van Clara en Franciscus hierover een besluit. Op 23 mei komt het voltallige Algemeen
Bestuur bij elkaar en zal worden uitgelegd welke keuze gemaakt is en op grond van welke argumenten. Daarna beleggen de locatiebesturen zelf een bijeenkomst om deze uitleg aan hun parochianen over te brengen.
Er is druk, en op punten ook heftig gediscussieerd over wat ons als parochie te doen staat. Veel
van de vragen uit februari kwamen ook nu weer langs, en zijn waar nodig verduidelijkt. Er is concentratie nodig om in de hele regio op termijn in ieder geval één bruisend RK centrum te behouden. We komen in een overgangsperiode, er gaat niet van de ene op de andere dag iets veranderen,
in Amsterdam Noord heeft het ongeveer 6 jaar geduurd voor er weer wat groei in de parochie zat.
Geleidelijk aan zal merkbaar zijn dat er dingen volgens de nieuwe verhoudingen georganiseerd
gaan worden. Verschillende aanwezigen stelden voor, liever helemaal uit het bisdom en het samenwerkingsverband te stappen. Maar als je alleen verder gaat moet je niet alleen financieel op
eigen benen staan, je moet ook zelf zorgen voor een priester, voor voldoende kader. Men was het
erover eens, dat dit een punt is waar we de komende jaren over moeten nadenken. Wat ook duidelijk is: het draait allemaal wel heel erg om geld, en niet om zorg voor de gemeenschappen. Er is gevraagd naar het eigendomsrecht. Geen van de aanwezigen was bij de oprichting van deze parochie, maar de kans is levensgroot, dat het RK deel van het gebouw eigenlijk eigendom van het bisdom is en niet van de parochie zelf.
Vervolgens hebben we ons gericht op de criteria voor het voorstel. We moeten een centrumkerk
aanwijzen waar we ons welkom voelen. Want daar zal wekelijks een eucharistieviering zijn. Maar
ook in de steunkerken zal nog gevierd worden, dus daar kun je ook heen blijven gaan. Uiteindelijk
zijn de voors en tegens op een rij gezet en hebben de aanwezigen hun voorkeur uitgesproken. Het
complete voorstel naar Clara en Franciscus is op onze website in te zien. Het komt er op neer, dat
onze parochie een voorkeur uitspreekt voor een status als speciale Steunkerk náást de Centrumkerk, zonder verdere beperkingen, noch in activiteiten, noch in toekomstverwachtingen. Daardoor hoeft er voor ons niet heel veel te gaan veranderen, al zal het aantal eucharistievieringen wel
minder worden naarmate er minder priesters beschikbaar komen.
Tenslotte is er nog even nagepraat. Daarbij werd duidelijk dat de catechese in onze parochie een
moeilijk punt is. We richten ons vooral op de sacramenten en voor volwassenen is er nu eigenlijk
niets. Ook zouden we als parochie meer zichtbaar moeten zijn, de kinderen en wat zij doen wat
meer op de voorgrond moeten zetten, ons profileren in Saamhorig. De avond werd afgesloten met
de conclusie, dat we als vijf parochies elkaar moeten steunen in het proces van groeien naar één
parochie. We moeten ook blijven praten over hoe ons geloof te blijven beleven in de toekomst.
AMSTERDAM, 23 april 2023

Ria Kooistra