Aswoensdag

Aswoensdag 2020 Op Aswoensdag 26 februari is er in De Drie Stromen om 19:30 uur een RK Aswoensdagviering, geleid door de WoCo-groep met muzikale ondersteuning van het Koor Gaasperdam. Op Aswoensdag 26 februari is er in De Nieuwe Stad een Oecumenische Aswoensdagviering, deze viering begint eveneens om 19:30 uur, met medewerking van en uitdrukkelijk ook … [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2020

We zijn als parochie met elkaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. Elk jaar voeren de gezamenlijke kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, om iedereen eraan te herinneren dat de kerk niet zonder geld kan voortbestaan. Zie het … [Lees meer…]

Nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie 2020 Met de Nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2020 is de rust in onze parochie weer enigszins terug gekeerd. We gaan ons richten op het samen opbouwen van onze geloofsgemeenschap, we zullen afscheid moeten nemen van sommige lang gegroeide gewoonten, en zeker de mensen uit De Nieuwe Stad zullen er aan moeten gaan wennen dat … [Lees meer…]

Afscheid van De Nieuwe Stad

Verslag van 29 december 2019, afscheid van De Nieuwe Stad Meer dan een jaar tevoren al aangekondigd, was het dan nu zover: op zondag 29 december was de laatste Rooms-katholieke viering in kerkcentrum De Nieuwe Stad, het mooie gebouw dat we zelf als parochie mede tot stand gebracht hebben. Het programma was vooraf bekend gemaakt: … [Lees meer…]

50 jaar Graankorrel

Bisschop Punt in De Nieuwe Stad Op zondag 1 december is er GEEN katholieke viering in De Drie Stromen. Die dag wordt in De Nieuwe Stad het jubileumjaar bij het 50-jarig bestaan van onze parochie afgesloten met een plechtige Heilige Mis, waarin bisschop Punt zal voorgaan, Hij doet dat samen met pater James Arul en … [Lees meer…]

Eerste Heilige Communie

Tot 1 november 2019 kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2020. De voorbereidingen beginnen eind november in De Drie Stromen. Ook de Eerste Communie zelf zal in De Drie Stromen zijn, op 2e Paasdag, dat is maandag 13 april. Uw kind moet tussen 8 en 12 jaar oud zijn … [Lees meer…]

Koffieschenkers

We zoeken mensen Mensen die na de zondagsviering in De Drie Stromen af en toe willen helpen met het schenken van thee en koffie. Het is dankbaar en gezellig om te doen, en vele handen maken licht werk. Je wordt ingeroosterd in overleg. Met voldoende mensen hoef je maar een of twee keer in de … [Lees meer…]

De Hofkerk

Deze kerk is er niet alleen voor de parochianen op zondagochtend, nee het gebouw met zijn rijke historie is mooi genoeg om twee zondagen in de maand voor belangstellenden open te zijn. Omdat niet alleen het oog, maar ook het oor iets wil, streven we er naar dat op die open zondagen een organist aanwezig … [Lees meer…]

Eerste gezamenlijke viering

Op zondag 8 september was het de eerste van drie zondagen waarop alleen een kerkdienst in De Drie Stromen zou plaats vinden, zodat iedereen al een beetje kan wennen aan de situatie die op 1 januari 2020 zal ontstaan: nog maar één parochiekerk in Amsterdam Zuidoost voor de hele parochie de Graankorrel. De parochianen waren … [Lees meer…]

Vierde Clara en Franciscuslezing

Niet op donderdag 10 oktober maar op donderdag 7 november zal de volgende Clara en Franciscuslezing plaats vinden. De lezing is bedoeld voor alle parochianen van ons samenwerkingsverband en vindt plaats in de pastorie van de Hofkerk, dat is de kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum aan het Linnaeushof 94, 1098 KT. Bij grote … [Lees meer…]