Nieuwe Bisschop

Nieuwe bisschop Haarlem-Amsterdam Per 1 juni 2020, tweede Pinksterdag, heeft paus Franciscus ontslag verleend aan mgr. Jozef Punt, die bijna 22 jaar het bsdom Haarlem-Amsterdam heeft geleid. Op diezelfde datum is mgr. Johannes Hendriks officieel in dienst getreden als zijn opvolger. Al in december 2018 was hij benoemd tot coadjutor, hulpbisschop, in ons bisdom en … [Lees meer…]

Laudato Si

Laudato sì-WeekHet is 5 jaar geleden dat paus Franciscus de encycliek Laudato Si publiceerde vanuit zijn zorg voor de schepping en gerechtigheid in de wereld. We vestigen graag uw aandacht op de Laudato sì-Week van 16 tot 24 mei. De paus roept ons op om samen te bidden en na te denken over de indringende … [Lees meer…]

Zondag 26 april

Zondag 26 april lezen wij het verhaal over de Emmausgangers. Nanda Rietmeijer stuurde een gedicht van Jaap Zijlstra “DE HEER IS ONZE REISGENOOT”. Een zin hieruit is zo van toepassing op onze huidige situatie ……..Zo valt een lange weg ons licht…….. Dat hebben we wel nodig, want we hebben zeker nog wel een lange weg … [Lees meer…]

Paastijd

Vanaf Palmzondag zijn er verschillende besloten bijeenkomsten gehouden in De Drie Stromen. Steeds was er een overweging van pater Gerard Noom of pater Yan Asa, er zijn verslagen van gemaakt met gebeden en foto’s. Ze staan bij elkaar op het tabblad ‘Impressies’. Of u kunt hier doorklikken naar Palmzondag Witte Donderdag Goede Vrijdag in DDS … [Lees meer…]

de H. Communie thuis

De H. Communie thuis Diaken Han Hartog heeft een filmpje op YouTube gezet, voor eenieder die het gevoel heeft, ook in deze tijd graag samen de Heilige Communie te mogen ontvangen. Vraag zo nodig iemand om u te helpen om het filmpje te bekijken. U krijgt het rechtstreeks op uw scherm als u HIER klikt. … [Lees meer…]

Assistent in de Liturgie

Melindez Maal sluit cursus ‘assistent in de liturgie’ af. Tijdens de vie­ring van de Eucha­ris­tie op de eerste zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd (1 maart 2020) wer­den in de Sint Bavoka­the­draal in Haarlem bui­ten­ge­wone be­die­naren van de heilige communie aan­ge­steld. Zij komen uit ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom en hebben de cursus liturgie voor bui­ten­ge­wone be­die­naren … [Lees meer…]

Nieuwe administrator

2½ jaar geleden benoemde Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel … [Lees meer…]

Intenties

Wij kennen een mooie traditie: jarenlang kon vóór elke viering iedereen in het intentieboek zijn of haar intenties opschrijven, die vervolgens werden voorgelezen tijdens de voorbeden. Dat is sinds 1 januari 2020 veranderd. U heeft dit al kunnen lezen in de Groene Nieuwsbrief nummer 5, de Tussentijds van december en die van januari. Het intentieboek … [Lees meer…]

Aswoensdag

Aswoensdag 2020 Op Aswoensdag 26 februari is er in De Drie Stromen om 19:30 uur een RK Aswoensdagviering, geleid door de WoCo-groep met muzikale ondersteuning van het Koor Gaasperdam. Op Aswoensdag 26 februari is er in De Nieuwe Stad een Oecumenische Aswoensdagviering, deze viering begint eveneens om 19:30 uur, met medewerking van en uitdrukkelijk ook … [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2020

We zijn als parochie met elkaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. Elk jaar voeren de gezamenlijke kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, om iedereen eraan te herinneren dat de kerk niet zonder geld kan voortbestaan. Zie het … [Lees meer…]