De Wereldwinkel krijgt een herstart in DDS

Tijdens de adventszondagen in november/december vorig jaar was de Wereldwinkel na lange tijd weer prominent aanwezig na de kerkdienst in de Geinzaal in DDS. De belangstelling van de kerkbezoekers was groot. Velen kwamen een kijkje nemen bij de Wereldwinkeltafel en kochten ook vaak wat van de uitgestalde (kerst)artikelen. De reacties waren enthousiast. En dat was … [Lees meer…]

Parochiedag op zaterdag 27 augustus

ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTENDe parochiedag op 27 augustus is goed bezocht, en vooral: de sfeer was uitstekend en de aanwezigen deden enthousiast mee met alles. De Drie Stromen gonsde van het drukke gebabbel, de ontmoetingen en de grote verscheidenheid aan activiteiten. We begonnen met lekkere broodjes en voorafgaand aan de viering van 19:00 uur … [Lees meer…]

Verlof pater Yan Asa

Pater Yan vertrekt op 27 september met vakantie, voor een welverdiend weerzien met zijn familie in Indonesië en hij zal op 23 december weer bij ons terug zijn. Het spreekuur op vrijdagmorgen vervalt in deze periode. Zijn parochie telefoon (06 2216 5897) is dan niet in gebruik. Tijdens de vakantie van pater Yan zullen de … [Lees meer…]

Pater Yan

Naar een idee van twee parochianen, dhr. Duttenhofer (initatiefnemer) en mw. Karg (uitwerking), is deze mooie  kaart als blijk van waardering aangeboden aan pater Yan vóór zijn vertrek naar Indonesië.

Fotograferen in de kerk

Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen. wet op de privacy 

Paaskaars 2021

Na de zondagsviering van 29 mei werd traditiegetrouw de Paaskaars van het vorige jaar uitgereikt. De eer was dit jaar voor Ria Barendse, actief koorlid en altijd bezig met het op orde houden van de grote muziekvoorraad van onze parochie en de individuele muziekmappen van wie daar zelf moeite mee heeft. Ook zien we haar … [Lees meer…]

Diocesaan verslag bisschoppensynode

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceert vrij­dag 3 juni het Synodeverslag_Bisdom_Haarlem-Amsterdam van de raadple­ging voor de bis­schop­pen­synode. Daarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is ge­spro­ken en wat daar­van de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Paus Fran­cis­cus hoopt dat met deze synode, … [Lees meer…]