Pater Henk de Vilder overleden

Afgelopen vrijdag 10 mei is pater Henk de Vilder na een lang ziekbed overleden Hij is 87 jaar geworden. Pater de Vilder heeft vanaf 1973 voor onze parochie De Graankorrel gewerkt en de parochie mee helpen opbouwen. We zullen met veel respect en dankbaarheid aan hem terugdenken. Op zaterdag 18 mei is er om 11:00 … [Lees meer…]

Mobieltjes in de kerk

Mobieltjes in de kerk Het wordt vaak gevraagd, en gelukkig houden de meesten van u er ook rekening mee: zet uw mobieltje uit of op trillen, wanneer er een kerkdienst begint. Gerinkel of vrolijke muziekjes tijdens de plechtigheden leiden ontzettend af en zijn een bron van ergernis voor andere kerkbezoekers. Er is echter een uitzondering: … [Lees meer…]

Onze koren zingen overal

Op 12 mei zijn onze Surinaams/Nederlandse koren, Stanvaste (DDS) en Lobi Makandra (DNS), uitgenodigd om te komen zingen, om 11.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Halfweg. De kerk bestaat 125 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd o.a. met bijzondere missen. Het adres is: Dr. Schaepmanstraat 7, 1165 GP … [Lees meer…]

Eben Haëzer zoekt vrijwilligers

Beste lezers, lieve mensen, broeders en zusters, Eben Haëzer is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer biedt woonzorg en tijdelijk verblijf voor ouderen en mensen met psychiatrische problematiek. Het zit al in de naam – Eben Haëzer – ingebakken. Letterlijk, betekent dit: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’. (ISam7:12) … [Lees meer…]

I-PCI

Op woensdag 27 maart wil het nieuw gevormde bestuur van de I-PCI zich voorstellen aan de achterban. Om 20.00 uur nodigen we geïnteresseerden uit om de presentatie bij te wonen. We denken aan locatiebesturen, het uniebestuur en vooral ook de lokale Caritasteams, soms PCI genoemd soms kerk en samenleving. Deze laatsten zijn de uitvoerders in … [Lees meer…]

Bijbelverhalen in beweging

Marcus 4, 35-41, “de storm op het meer” In de Drie Stromen op maandagavond 25 februari 2019 van 20.00 – 21.30 Deze avond zal Tessa Koopmanschap een workshop verzorgen in de serie “Bijbelverhalen in beweging”, een serie die achtereenvolgens in de verschillende parochies van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus gehouden zal worden. We verdiepen ons … [Lees meer…]

Nieuwjaarstoespraak 2019

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019 is door de parochiesecretaris Chris Vonk de hiernavolgende toespraak gehouden. Het was een druk bezochte en gezellige bijeenkomst, die in een geanimeerde sfeer verliep met lekkere hapjes en drankjes. In de drukte van de bijeenkomst richtte Chris het woord tot de aanwezige parochianen, als volgt:   Beste parochianen … [Lees meer…]

Viering op vrijdag

Vanaf januari zal er in onze parochie elke vrijdag gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. De Eerste-vrijdag-viering in De Drie Stromen is al langer bekend. Te beginnen op 11 januari zal er ook op de andere vrijdagen kerk zijn. Het betreft een korte viering, die niet gehouden wordt in de Kerkzaal, maar in … [Lees meer…]

Brief verlaten DNS 2020

Ons locatiebestuur heeft, in overleg met de bestuur van de Samenwerking Clara en Franciscus, het moeilijke besluit moeten nemen, om per 1 januari 2020 het kerkgebouw De Nieuwe Stad te verlaten. U kunt hier de brief inzien, die naar aanleiding van dit besluit in onze beide kerken is uitgedeeld op 17 en 18 november 2018. … [Lees meer…]

Lourdesreizen in 2019.

Voor mensen die overwegen om in 2019 een bedevaart naar Lourdes te maken zijn er de volgende mogelijkheden: 1. Via het Bisdom Haarlem-Amsterdam, een busreis van 29 mei t/m 6 juni. 2. Een vliegreis van 31 mei t/m 5 juni, deze reizigers sluiten zich in Lourdes aan bij de busreizigers en vormen dan één groep. … [Lees meer…]