Parochievergadering 29 oktober 2020

Verslag van de parochievergadering donderdag 29 oktober in de Drie Stromen.Pater James gaat voor in gebed.Wim Hilderink schets de situatie van dit moment. 50 jaar Parochie. Vertrokken uit de Nieuwe Stad vanwege de kosten. 2019 een werkgroep bijeen om de verhuizing in goede banen te leiden. Ging heel goed, de verjaardag, de gezamenlijke dag in … [Lees meer…]

Laudato Si middag in Duivendrecht

Op 12 september hielden we een Laudato Si-middag voor de Clara & Franciscusparochie. Deze bestrijkt heel Amsterdam-Oost en Amsterdam Zuidoost. Het was een mooi, sfeervol, en inhoudelijk rijk evenement. De ongeveer 32 deelnemers konden in twee rondes deelnemen aan allerlei workshops, waaronder een scheppingswandeling, een lectio divina van het slotgebed in Laudato Si en duurzaam … [Lees meer…]

Vormselviering in Amsterdam Zuid Oost

De Graankorrel, samenwerkingsverband Clara – Franciscus  Zater­dag­mid­dag 19 sep­tem­ber was de vormsel­vie­ring in de Graan­kor­rel in Am­ster­dam Zuid Oost (Bijlmer). De helft van de vor­me­lin­gen was onlangs katho­liek gewor­den en deed nu ook de eerste heilige communie. De Cate­chiste  had de vor­me­lin­gen voor­be­reid op deze mooie dag, samen met pater Yan Asa svd en de … [Lees meer…]

Eerste Heilige Communie

Zondag 13 september is het dan zo ver. Pater Yan Asa zal de Eerste Heilige Communie viering leiden. Weliswaar verlaat door COVID-19, zullen 14 kinderen in een besloten viering hun Eerste Heilige Communie vieren. Dit zal na onze reguliere viering gebeuren en wel van 12:30 tot 13:30 uur. De kinderen zijn op deze dag voorbereid … [Lees meer…]

De Vredesweek 2020

“De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen.” Nu de Corona virus ons allen, op een of andere wijze treft, en we gevraagd worden afstand van … [Lees meer…]

MIVA COLLECTE 22 en 23 AUGUSTUS,

ZONDER VERVOER GEEN ZORG                                Een van de belangrijkste opdrachten die Jezus ons heeft gegeven is om te groeien als gemeenschap en om er voor te zorgen dat alles wat scheiding brengt tussen mensen te vernietigen en dat we scheidingsmuren neer halen. Communicatie helpt ons bruggen te slaan en om, door gesprekken en debatten over … [Lees meer…]

Nieuwe Bisschop

Nieuwe bisschop Haarlem-Amsterdam Per 1 juni 2020, tweede Pinksterdag, heeft paus Franciscus ontslag verleend aan mgr. Jozef Punt, die bijna 22 jaar het bsdom Haarlem-Amsterdam heeft geleid. Op diezelfde datum is mgr. Johannes Hendriks officieel in dienst getreden als zijn opvolger. Al in december 2018 was hij benoemd tot coadjutor, hulpbisschop, in ons bisdom en … [Lees meer…]

Laudato Si

Laudato sì-WeekHet is 5 jaar geleden dat paus Franciscus de encycliek Laudato Si publiceerde vanuit zijn zorg voor de schepping en gerechtigheid in de wereld. We vestigen graag uw aandacht op de Laudato sì-Week van 16 tot 24 mei. De paus roept ons op om samen te bidden en na te denken over de indringende … [Lees meer…]

Zondag 26 april

Zondag 26 april lezen wij het verhaal over de Emmausgangers. Nanda Rietmeijer stuurde een gedicht van Jaap Zijlstra “DE HEER IS ONZE REISGENOOT”. Een zin hieruit is zo van toepassing op onze huidige situatie ……..Zo valt een lange weg ons licht…….. Dat hebben we wel nodig, want we hebben zeker nog wel een lange weg … [Lees meer…]

Paastijd

Vanaf Palmzondag zijn er verschillende besloten bijeenkomsten gehouden in De Drie Stromen. Steeds was er een overweging van pater Gerard Noom of pater Yan Asa, er zijn verslagen van gemaakt met gebeden en foto’s. Ze staan bij elkaar op het tabblad ‘Impressies’. Of u kunt hier doorklikken naar Palmzondag Witte Donderdag Goede Vrijdag in DDS … [Lees meer…]