Beste parochianen

Corona epidemie, update vrijdag 27 maart Op vrijdag- en zondagmorgen is de kerk een uur open voor individueel gebed. In verband met het corona virus worden er in onze kerk De Drie Stromen GEEN vieringen gehouden. In ieder geval geldt dit tot en met 31 mei, Pinksteren. Voor informatie over alle maatregelen rond deze epidemie kunt u HIER … [Lees meer…]

Nieuwe administrator

2½ jaar geleden benoemde Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel … [Lees meer…]

Intenties

Wij kennen een mooie traditie: jarenlang kon vóór elke viering iedereen in het intentieboek zijn of haar intenties opschrijven, die vervolgens werden voorgelezen tijdens de voorbeden. Dat is sinds 1 januari 2020 veranderd. U heeft dit al kunnen lezen in de Groene Nieuwsbrief nummer 5, de Tussentijds van december en die van januari. Het intentieboek … [Lees meer…]

Aswoensdag

Aswoensdag 2020 Op Aswoensdag 26 februari is er in De Drie Stromen om 19:30 uur een RK Aswoensdagviering, geleid door de WoCo-groep met muzikale ondersteuning van het Koor Gaasperdam. Op Aswoensdag 26 februari is er in De Nieuwe Stad een Oecumenische Aswoensdagviering, deze viering begint eveneens om 19:30 uur, met medewerking van en uitdrukkelijk ook … [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2020

We zijn als parochie met elkaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. Elk jaar voeren de gezamenlijke kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, om iedereen eraan te herinneren dat de kerk niet zonder geld kan voortbestaan. Zie het … [Lees meer…]

Nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie 2020 Met de Nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2020 is de rust in onze parochie weer enigszins terug gekeerd. We gaan ons richten op het samen opbouwen van onze geloofsgemeenschap, we zullen afscheid moeten nemen van sommige lang gegroeide gewoonten, en zeker de mensen uit De Nieuwe Stad zullen er aan moeten gaan wennen dat … [Lees meer…]

Afscheid van De Nieuwe Stad

Verslag van 29 december 2019, afscheid van De Nieuwe Stad Meer dan een jaar tevoren al aangekondigd, was het dan nu zover: op zondag 29 december was de laatste Rooms-katholieke viering in kerkcentrum De Nieuwe Stad, het mooie gebouw dat we zelf als parochie mede tot stand gebracht hebben. Het programma was vooraf bekend gemaakt: … [Lees meer…]

50 jaar Graankorrel

Bisschop Punt in De Nieuwe Stad Op zondag 1 december is er GEEN katholieke viering in De Drie Stromen. Die dag wordt in De Nieuwe Stad het jubileumjaar bij het 50-jarig bestaan van onze parochie afgesloten met een plechtige Heilige Mis, waarin bisschop Punt zal voorgaan, Hij doet dat samen met pater James Arul en … [Lees meer…]

Eerste Heilige Communie

Tot 1 november 2019 kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2020. De voorbereidingen beginnen eind november in De Drie Stromen. Ook de Eerste Communie zelf zal in De Drie Stromen zijn, op 2e Paasdag, dat is maandag 13 april. Uw kind moet tussen 8 en 12 jaar oud zijn … [Lees meer…]

Koffieschenkers

We zoeken mensen Mensen die na de zondagsviering in De Drie Stromen af en toe willen helpen met het schenken van thee en koffie. Het is dankbaar en gezellig om te doen, en vele handen maken licht werk. Je wordt ingeroosterd in overleg. Met voldoende mensen hoef je maar een of twee keer in de … [Lees meer…]