De Hofkerk

Deze kerk is er niet alleen voor de parochianen op zondagochtend, nee het gebouw met zijn rijke historie is mooi genoeg om twee zondagen in de maand voor belangstellenden open te zijn. Omdat niet alleen het oog, maar ook het oor iets wil, streven we er naar dat op die open zondagen een organist aanwezig … [Lees meer…]

Aanmelden voor de Ziekendag 2019

Dit jaar is de ziekendag van onze parochie op dinsdag 22 oktober in De Nieuw Stad. Aanmeldformulieren liggen in DNS en in DDS voor u klaar. Ook heeft er een formulier gestaan in de Tussentijds van augustus. Voor mensen die wonen in De Venser, in Evean Roland Holst of in Koornhorst zijn aanmeldformulieren beschikbaar via … [Lees meer…]

Eerste gezamenlijke viering

Op zondag 8 september was het de eerste van drie zondagen waarop alleen een kerkdienst in De Drie Stromen zou plaats vinden, zodat iedereen al een beetje kan wennen aan de situatie die op 1 januari 2020 zal ontstaan: nog maar één parochiekerk in Amsterdam Zuidoost voor de hele parochie de Graankorrel. De parochianen waren … [Lees meer…]

Meedenkers gezocht

Op zondag 29 december zal de laatste Rooms-katholieke viering in De Nieuwe Stad zijn. Dat lijkt nog ver weg. Er is die dag geen RK viering in De Drie Stromen, alleen in De Nieuwe Stad. Na deze viering zouden we in een soort processie, of optocht, van het ene gebouw naar het andere willen gaan. … [Lees meer…]

Vierde Clara en Franciscuslezing

Niet op donderdag 10 oktober maar op donderdag 7 november zal de volgende Clara en Franciscuslezing plaats vinden. De lezing is bedoeld voor alle parochianen van ons samenwerkingsverband en vindt plaats in de pastorie van de Hofkerk, dat is de kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum aan het Linnaeushof 94, 1098 KT. Bij grote … [Lees meer…]

Pater Henk de Vilder overleden

Afgelopen vrijdag 10 mei is pater Henk de Vilder na een lang ziekbed overleden Hij is 87 jaar geworden. Pater de Vilder heeft vanaf 1973 voor onze parochie De Graankorrel gewerkt en de parochie mee helpen opbouwen. We zullen met veel respect en dankbaarheid aan hem terugdenken. Op zaterdag 18 mei is er om 11:00 … [Lees meer…]

Mobieltjes in de kerk

Mobieltjes in de kerk Het wordt vaak gevraagd, en gelukkig houden de meesten van u er ook rekening mee: zet uw mobieltje uit of op trillen, wanneer er een kerkdienst begint. Gerinkel of vrolijke muziekjes tijdens de plechtigheden leiden ontzettend af en zijn een bron van ergernis voor andere kerkbezoekers. Er is echter een uitzondering: … [Lees meer…]

Onze koren zingen overal

Op 12 mei zijn onze Surinaams/Nederlandse koren, Stanvaste (DDS) en Lobi Makandra (DNS), uitgenodigd om te komen zingen, om 11.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Halfweg. De kerk bestaat 125 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd o.a. met bijzondere missen. Het adres is: Dr. Schaepmanstraat 7, 1165 GP … [Lees meer…]

Eben Haëzer zoekt vrijwilligers

Beste lezers, lieve mensen, broeders en zusters, Eben Haëzer is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer biedt woonzorg en tijdelijk verblijf voor ouderen en mensen met psychiatrische problematiek. Het zit al in de naam – Eben Haëzer – ingebakken. Letterlijk, betekent dit: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’. (ISam7:12) … [Lees meer…]

I-PCI

Op woensdag 27 maart wil het nieuw gevormde bestuur van de I-PCI zich voorstellen aan de achterban. Om 20.00 uur nodigen we geïnteresseerden uit om de presentatie bij te wonen. We denken aan locatiebesturen, het uniebestuur en vooral ook de lokale Caritasteams, soms PCI genoemd soms kerk en samenleving. Deze laatsten zijn de uitvoerders in … [Lees meer…]