Paaskaars 2021

Na de zondagsviering van 29 mei werd traditiegetrouw de Paaskaars van het vorige jaar uitgereikt. De eer was dit jaar voor Ria Barendse, actief koorlid en altijd bezig met het op orde houden van de grote muziekvoorraad van onze parochie en de individuele muziekmappen van wie daar zelf moeite mee heeft. Ook zien we haar … [Lees meer…]

Diocesaan verslag bisschoppensynode

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceert vrij­dag 3 juni het Synodeverslag_Bisdom_Haarlem-Amsterdam van de raadple­ging voor de bis­schop­pen­synode. Daarin staat wat er in het bisdom is gebeurd, met wie er is ge­spro­ken en wat daar­van de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Paus Fran­cis­cus hoopt dat met deze synode, … [Lees meer…]

Palmpaas stok maken 9 april

Beste ouders en kinderen, Op zondag 10 april begint dit jaar de Goede Week. De week waarin we meeleven met het lijden van Jezus, Zijn dood en verrijzenis. De week begint op palmzondag, via witte donderdag en goede vrijdag wordt het dan uiteindelijk Pasen. Alle kinderen zijn van harte welkom op zondag 10 april om … [Lees meer…]

In Memoriam Nico Brugge

In Memoriam Nicolaas Bernardus Brugge Op 2 februari j.l., op het Feest van Maria Lichtmis, is toch nog geheel onverwacht, aan het aardse leven van Nico een einde gekomen. Nog maar een paar weken was hij woonachtig in Eben Haezer, om zo zelf meer verzorgd te kunnen wonen. Nico was een graag geziene parochiaan,altijd goed … [Lees meer…]

Kerstboodschap RK Bisschoppen 2021

KERSTMIS, DE GEBOORTE EN KOMST VAN JEZUS OP AARDE, HET LICHT IN DE WERELD Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland Broeders en zusters, Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw” (Galaten 4:4a). God kwam naar ons … [Lees meer…]

Paaskaars uitgereikt

Paaskaarsen uitgereiktOp zondag 18 juli hebben twee mensen, EHC-coördinator Jeany Bourne en EHC-leidster Jurney Sweet, uit handen van het bestuur een Paaskaars uit voorgaande jaren mogen ontvangen. De Paaskaars wordt altijd gegeven aan mensen die grote verdienste hebben (gehad) voor de parochie.   klik hier voor de toespraak door bestuurslid Jason Watkin

Pater Marianus geïnstalleerd

Mgr. J. Hendriks verzorgde op 11 juli in de Hofkerk de installatie van pater Marianus tot pastoor van de gezamenlijke parochies Clara en Franciscus. Tijdens de plechtigheid heeft Santa Jaddoe, namens onze parochie, een kaars aangestoken. Op de website van het bisdom kunt u de bijzondere preek die de bisschop bij die gelegenheid heeft gehouden … [Lees meer…]