VACATURE WEBSITE ONDERHOUD

R.K. parochie De Graankorrel is op zoek naar een vrijwilliger die onze website kan bijhouden. De taak hiervoor is: Het aanpassen, verwijderen of plaatsen van, in hoofdzaak, nieuwsitems, overleden parochianen, de financiële barometer, mutaties in pastorale en bestuurlijke functies, fotoreportages, Tussentijds, Saamhorig, de agenda. De informatie hiervoor wordt voornamelijk door het parochiesecretariaat verstrekt. Er wordt … [Lees meer…]

Overdenking van Erika Feenstra

Erika Feenstra, coördinator van Stap Verder. Gezien en gehoord zijn – spreekuur bij Stap Verder Deze week vroeg een nieuwe bezoeker van Stap Verder mij: hoe onthoud u al die namen? Ik had hem namelijk nog eens naar zijn naam gevraagd, want vorige week was hij er voor het eerst, kwam douchen, omdat hij op … [Lees meer…]

Centrumkerk

Het toekomstperspectief voor het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Op vrijdagavond 21 april is een 20-tal parochianen bij elkaar geweest om naar aanleiding van de uitkomsten van het Parochieberaad van 19 februari een voorstel te formuleren aan het Bestuur van Clara en Franciscus. Eerst is de presentatie van 19 februari door Ryan Ramdien terug in de … [Lees meer…]

In Memoriam Wil Kenter-Pols

Op 19 april 2023 is Wil Kenter-Pols overleden in de leeftijd van 87 jaar. Al vóór het Kerkcentrum “De Drie Stromen” gebouwd werd, waren Wil en haar man Lo al actief in en vóór onze geloofsgemeenschap, die toen nog in Holendrecht kerkte. Samen met Gereformeerden en Hervormden werd er een kerkcentrum gerealiseerd in Gaasperdam. In … [Lees meer…]

De Wereldwinkel krijgt een herstart in DDS

Tijdens de adventszondagen in november/december vorig jaar was de Wereldwinkel na lange tijd weer prominent aanwezig na de kerkdienst in de Geinzaal in DDS. De belangstelling van de kerkbezoekers was groot. Velen kwamen een kijkje nemen bij de Wereldwinkeltafel en kochten ook vaak wat van de uitgestalde (kerst)artikelen. De reacties waren enthousiast. En dat was … [Lees meer…]

Nieuwjaarsreceptie 2023

Tijdens een gezellige en goed bezochte bijeenkomst op zondag 8 januari hebben parochianen elkaar een goed nieuw jaar kunnen toewensen. In een toespraak memoreerde voorzitter Wim Hilderink de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, en de inzet daarbij van de vele vrijwilligers. Ook sprak hij zijn toekomstverwachtingen uit voor dit nieuwe jaar. Vervolgens werd van de … [Lees meer…]

Verlof pater Yan Asa

Pater Yan vertrekt op 27 september met vakantie, voor een welverdiend weerzien met zijn familie in Indonesië en hij zal op 23 december weer bij ons terug zijn. Het spreekuur op vrijdagmorgen vervalt in deze periode. Zijn parochie telefoon (06 2216 5897) is dan niet in gebruik. Tijdens de vakantie van pater Yan zullen de … [Lees meer…]

Pater Yan

Naar een idee van twee parochianen, dhr. Duttenhofer (initatiefnemer) en mw. Karg (uitwerking), is deze mooie  kaart als blijk van waardering aangeboden aan pater Yan vóór zijn vertrek naar Indonesië.

Fotograferen in de kerk

Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen. wet op de privacy 

Parochiedag op zaterdag 27 augustus

ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTENDe parochiedag op 27 augustus is goed bezocht, en vooral: de sfeer was uitstekend en de aanwezigen deden enthousiast mee met alles. De Drie Stromen gonsde van het drukke gebabbel, de ontmoetingen en de grote verscheidenheid aan activiteiten. We begonnen met lekkere broodjes en voorafgaand aan de viering van 19:00 uur … [Lees meer…]