Aswoensdag

Aswoensdag 2020 Op Aswoensdag 26 februari is er in De Drie Stromen om 19:30 uur een RK Aswoensdagviering, geleid door de WoCo-groep met muzikale ondersteuning van het Koor Gaasperdam. Op Aswoensdag 26 februari is er in De Nieuwe Stad een Oecumenische Aswoensdagviering, deze viering begint eveneens om 19:30 uur, met medewerking van en uitdrukkelijk ook bedoeld voor de parochianen van De Graankorrel. Voorafgaand is er om 18:30 uur een Vastenmaaltijd in DNS. Daarna is er gedurende de hele vastentijd op woensdagavond om 18:30 uur een vastenmaaltijd met een korte gebedsdienst. Het thema wordt steeds door een andere deelnemende kerkelijke groepering voorbereid. Op woensdag 11 maart door onze eigen MOV-groep.