Afscheid van De Nieuwe Stad

Verslag van 29 december 2019, afscheid van De Nieuwe Stad Meer dan een jaar tevoren al aangekondigd, was het dan nu zover: op zondag 29 december was de laatste Rooms-katholieke viering in kerkcentrum De Nieuwe Stad, het mooie gebouw dat we zelf als parochie mede tot stand gebracht hebben. Het programma was vooraf bekend gemaakt: gewoon om 11:30 uur het begin van de eucharistie, waarin pastoor van der Peet is voorgegaan, met als concelebranten de paters James Arul en Yan Asa. Veel parochianen, maar vooral de kerkgangers van De Nieuwe Stad, waren aanwezig. De kerk was vol, het programma was heel mooi voorbereid en aan de situatie aangepast, pastoor Nico van der Peet hield een mooie en bemoedigende preek (..klik hier..), alle koren van De Nieuwe Stad hebben gezongen. Ook heeft de parochiesecretaris Chris Vonk een toespraak (..klik hier..) gehouden. Aan het eind van de iets uitgelopen viering werd het altaar leeg gemaakt, daarna volgde een processie naar buiten. Verschillende heilige en gewijde zaken werden meegenomen, de kerk uit. Met name was dat het processiekruis en de gewijde ‘heilige reserve’, dat zijn de gewijde hosties. Verder werd het licht van de paaskaars meegedragen, het lezingenboek en het Maria-icoon. Ieder kon aansluiten bij de processie. Buiten stond een bus klaar die tegen half twee vertrok naar De Drie Stromen. Mensen zonder eigen vervoer werden met de bus heen en terug gebracht. De kerkgangers werden in De Drie Stromen hartelijk welkom geheten. Daar stond een lunch klaar van soep, rijk belegde broodjes, koffie, thee en vruchtensap. Er was zelfgebakken cake meegebracht die bij wijze van dessert werd uitgedeeld. Om 14:30 uur volgt een korte afsluitende viering voor alle aanwezigen en gedurende die viering kreeg alles wat was meegebracht een plek in De Drie Stromen, begeleid door muziek en passende liederen door de koren van De Drie Stromen. Daarna stond de bus weer klaar richting De Nieuwe Stad, voor diegenen die niet op eigen gelegenheid terug konden. De volgende dag heeft een van onze parochianen haar waardering laten blijken via onderstaande brief: Lieve mensen, Dat waren prachtige, ontroerende vieringen vandaag. Eerst in DNS. Mooie liturgie! Prachtige preek van pastor van der Peet; teksten van de lezingen zo mooi verbonden aan het afscheid van DNS – pastor van der Peet gaf veel ruimte aan het verdrietige gebeuren, maar stak ons ook een hart onder de riem. Ook de viering in DDS was bijzonder goed. Daar tussendoor de lunch – soep, broodjes (van Ivette), koffie, thee. Alles zo goed voorbereid. Hulde aan Cas en allen die in de keuken geholpen hebben. Dank aan allen die aan deze dag gewerkt hebben en dat zijn er velen………en dit alles achter de schermen. Het was een waardig afscheid van DNS. Wil dit doorgeven aan hen die meegewerkt hebben. Met groet! Nanda