Actie Kerkbalans 2020

We zijn als parochie met elkaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen. Elk jaar voeren de gezamenlijke kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, om iedereen eraan te herinneren dat de kerk niet zonder geld kan voortbestaan. Zie het maar als een soort van contributie voor een organisatie waar u lid van bent. De Rooms-katholieke kerk kent in Nederland geen verplichte vaste bijdrage, ook niet een bepaald percentage van uw inkomen. Maar natuurlijk is er geld nodig. Via de collectes alleen is het niet genoeg. Een regelmatige of éénmalige bijdrage via de bank vormt de basis waarop de parochie een financieel beleid kan baseren. We willen u dringend vragen nog eens goed te kijken naar het bedrag dat u al automatisch overmaakt of laat incasseren, misschien kan het aangepast worden. Hier kunt u klikken voor de gehele brief aan de parochianen, met daaraan gekoppeld een machtigingsformulier voor een vaste regelmatige bijdrage. Natuurlijk blijft u altijd van harte welkom in onze parochie, ook als het u niet lukt om financieel bij te dragen.