In Memoriam Wil Kenter-Pols

Op 19 april 2023 is Wil Kenter-Pols overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Al vóór het Kerkcentrum “De Drie Stromen” gebouwd werd, waren Wil en haar man Lo al actief in en vóór onze geloofsgemeenschap, die toen nog in Holendrecht kerkte.
Samen met Gereformeerden en Hervormden werd er een kerkcentrum gerealiseerd in Gaasperdam. In 1983 werd dit plechtig ingezegend door Mgr. Zwartkruis tot grote vreugde van Wil, haar man en vele anderen……..eindelijk een écht kerkgebouw…..ónze kerk!
Vanwege drie mede-eigenaren werd er een samenwerkingsovereenkomst in het leven geroepen: BEHEERSCOMMISSIE genoemd. Wil maakte daar vele jaren deel van uit.
Naast haar werk in de beheerscommissie was Wil ook koster, liturgisch assistent en was zij een periode lid van het Parochiebestuur en van andere vormen van overleg.
Wil was een praktische vrouw, die voor ieder probleem wel een oplossing wist. Maar het was niet alléén werken ín en vóór de kerk; nee, zij was er ook vaak te vinden om samen met ons te bidden te zingen en te vieren.
Na de moeilijke laatste jaren mag zij nu rusten in vrede.
Nanda Rietmeijer