50 jarig Priesterschap pater Gerard Noom


Beste Gerard,

Vanwege je jubileum “60 jaar priester” mag ik je, namens het parochiebestuur en de parochianen , even toespreken.
Meer dan zestig jaar geleden, Gerard, ben je geroepen – op welke wijze dan ook – en op 11 februari van dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat je priester bent gewijd en gezonden bent om waar dan ook Gods Woord te verkondigen – de Blijde Boodschap te brengen aan mensen van welke aard, kleur en nationaliteit dan ook.
Je hebt je desijds verbonden aan de SMA – de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën – dus was het duidelijk je wens om als missionaris naar Afrika te gaan om specifiek daar in Gods wijngaard te werken.
Je bent aan de Westkust geweest: in Ghana, maar ook meer aan de Zuidoostkant van Afrika – in Zambia.
Je hebt een aanzienlijk deel van je werkzame leven in Afrika doorgebracht – het zijn ongetwijfeld jaren van hard werken geweest – met teleurstellingen, tegenvallers maar ook successen en zeker ook momenten van grote vreugde. Terug uit Afrika bleek dat er in je moederland een gebrek aan priesters was ontstaan, Nederland is een missieland geworden. En wat doe je dan? Je ging gewoon door met werken, dat wil zeggen met preken, vieren, met het uitdelen van de sacramenten in de streek waar je roots liggen de Zaanstreek – in Krommenie. Maar niet alleen daar – nee, ook in Amsterdam in de Vredeskerk, de city-kerken zoals De Papegaai, De Nicolaas.  Ja, want als je geroepen bent dan houdt die ROEPING niet ineens op als je 70 wordt en je – zoals dat bij geestelijken en hoogleraren heet – met emeritaat gaat. (Wij leken gaan gewoon met pensioen) Ja, Gerard, je ging én gaat nog steeds door. Ook bij ons hier in Amsterdam- Zuidoost – destijds in twee kerken, nu nog alleen in De Drie Stromen.
Je bent gezegend met een grote vitaliteit – en nog altijd begeesterd van het Evangelie. En je bezit de gave van het woord. Je weet altijd weer het Woord Gods te verbinden met de actuele problemen in de wereld.
Je preken – een microfoon heb je niet nodig – “daar neem je wat van mee” zoals men dat wel uitdrukt.
Gerard, wij hopen dat je nog lang bij ons kunt én wilt voorgaan.                            

Wij feliciteren je en wensen je een mooi feest volgend weekend in Krommenie, zowel in de kerk als in de
familiekring

60-jarig Priesterfeest