Mothers Prayers

Tot half 2017 waren er in De Drie Stromen maandelijkse bijeenkomsten van een groep moeders. De organisatie Mothers Prayers bestaat nog wel. Momenteel zijn er in onze parochie alleen nog steeds huiskamerbijeenkomsten.
Voor meer info: catechiste.sj@gmail.com


Landelijke open dag Biddende Moeders 2017 in Rosmalen

Zoals elk jaar zijn we met veel moeders uit heel Nederland bij elkaar geweest en het is altijd heel bemoedigend om samen te delen, te luisteren, te zingen en te bidden. Dit jaar waren we te gast in Rosmalen op 4 november.
In de ochtend hebben we stilgestaan bij het jaar­thema “wees dankbaar dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijke hoeders zijn voor hun zielen”. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. God gaat met ons op weg, bij de opvoeding van de kinderen, maar ook bij alle andere dingen die ons zijn toevertrouwd. Er werden mooie liederen gezongen met gitaarbegeleiding. We hebben verteld over de wereldconferentie van Mothers Prayers in Polen waar we in september met 150 moeders uit 38 landen een week samen zijn geweest.

Mothers Prayers Nederland