Home

Bemoedigend woord van pater Bert Wooning, svd
Pater Bert Wooning, administrator van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, richt zich tot al onze parochianen met een woord van bemoediging en gebed. Lees HIER zijn brief.

Corona epidemie , update vrijdag 27 maart
Op vrijdag- en zondagmorgen is de kerk een uur open voor individueel gebed. In verband met het corona virus worden er in onze kerk De Drie Stromen GEEN vieringen gehouden. In ieder geval geldt dit tot en met 31 mei, Pinksteren.Voor informatie over alle maatregelen rond deze epidemie kunt u HIER KLIKKEN. Hier houdt onze parochie alles bij dat voor u van belang kan zijn in deze tijd. Ook de wekelijkse Mededelingen staan er in, onze overledenen, en links naar de website van het bisdom en andere organisaties, dit alles wordt zo nodig elke dag bijgewerkt.

De H. Communie thuis
Diaken Han Hartog heeft een filmpje op YouTube gezet, voor eenieder die het gevoel heeft, ook in deze tijd graag samen de Heilige Communie te mogen ontvangen. Vraag zo nodig iemand om u te helpen om het filmpje te bekijken. U krijgt het rechtstreeks op uw scherm als u HIER klikt. Het duurt ongeveer 8 minuten, Han Hartog leest gebeden en stukjes uit de bijbel.

Tussentijds
Er is een nieuwe Tussentijds verschenen. Wie de papieren versie wil hebben kan die ophalen in de kerk, gedurende de openingstijden: maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen in het parochiecentrum, achterzijde van de kerk; vrijdag- en zondagmorgen in de hal van de kerk. De digitale versie kan HIER worden bekeken.

Pro Ecclesia voor Wim van Lint
Zondag 1 maart heeft de dirigent van Lobi Makandra uit handen van diaken Han Hartog de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ mogen ontvangen. Zijn familie had daartoe het initiatief genomen. Het is een gouden kruis aan een geel-wit lint, met op de voorkant de afbeelding van de apostelen Petrus en Paulus. Pro Ecclesia kan worden aangevraagd voor mensen die 25 jaar of langer zich hebben ingezet voor de RK Kerk en het geloof. Het verslag dat zijn dochter over deze gebeurtenis heeft geschreven leest u Hier…

Melindez Maal sluit cursus ‘assistent in de liturgie’ af.
Tijdens de vie­ring van de Eucha­ris­tie op de eerste zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd (1 maart 2020) wer­den in de Sint Bavoka­the­draal in Haarlem bui­ten­ge­wone be­die­naren van de heilige communie aan­ge­steld. Zij komen uit ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom en hebben de cursus liturgie voor bui­ten­ge­wone be­die­naren (assis­tent in de liturgie) met succes af­ge­slo­ten. Na de homilie vond de aan­stel­ling en zen­ding plaats. Pater Eko Manek svd van Hoofd­dorp en cate­chiste Santa Jaddoe van onze parochie De Graankorrel waren ook aanwezig, uit o.a. deze twee parochies zijn de cursisten afkomstig. Hun aan­stel­ling is terug te zien in de uitzen­ding van de TV Mis. Zie uitzending gemist. Voor het hele bericht en foto’s: Klik hier..]
Wij feliciteren Melindez van harte met haar aanstelling.
Santa Jaddoe