Home

Nieuwjaarswens
Pastoraatsgroep en Bestuur wensen alle parochianen een zalig, gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. We vertrouwen op de zegen van God over dit nieuwe jaar, dat er een einde mag komen aan de huidige pandemie, zodat we weer bij elkaar kunnen komen om de eredienst te vieren en elkaar te ontmoeten.

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. U kunt erover lezen in de Tussentijds van januari. De meesten van u zullen ook nog een brief hierover thuisbezorgd krijgen, waarin u nogmaals aan deze actie herinnerd wordt. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.

Eerste Heilige Communie
In verband met de nog steeds voortdurende corona-maatregelen is het niet mogelijk om te beginnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Omdat de voorbereidingstijd lang is, ongeveer een half jaar, hebben we moeten besluiten om in het jaar 2021 GEEN Eerste Communiegroep te starten. Kinderen die hiervoor de juiste leeftijd hebben kunnen, hopelijk, aan het eind van dit jaar beginnen en dan volgend jaar (2022) rond Pasen hun Eerste Communie vieren.

Kinderwoorddienst elke tweede zondag! 
Zolang de corona maatregelen voortduren zal onze kinderwoorddienst beperkt blijven tot 1x per maand met ingang van 2021. Dit doen we om meer kinderen elke 2de zondag in de maand samen te kunnen brengen en hen elkaar te laten ontmoeten. Het is voor hun veel leuker als er zo veel mogelijk kinderen zijn in plaats van als een enkele eenling naar een wekelijkse kinderwoorddienst te gaan. We nodigen alle ouders van harte uit de tweede zondag van elke maand hiervoor zo goed mogelijk te benutten. Ook blijft het voor de kinderen heel belangrijk regelmaat te mogen ervaren in hun kerkgang en geloofsgroei. Meld u als gebruikelijk aan bij ons parochiecentrum. U kunt als ouders elke 2e zondag verzekerd zijn van uw plek in de kerkdienst. Uw kinderen tellen niet mee bij het maximaal aantal toegestane kerkgangers en zullen alleen tijdens de communie uitreiking in de kerkzaal zijn. Alle kinderen blijven verder in de kinderwoorddienst ruimte voor hun eigen dienst.

Parochievergadering
Op 29 oktober 2020 hebben 17 parochianen deelgenomen aan de Parochievergadering. Het was een constructief overleg, het verslag van deze bijeenkomst leest u hier .

In De Drie Stromen maximaal 30 kerkgangers
Sinds zaterdag 10 en zondag 11 oktober is het maximum aantal kerkgangers terug gebracht naar 30. Hiermee volgen wij het dringende advies van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dat door het bisdom is overgenomen. De voorgaande zondagen zaten wij aan de maximumcapaciteit van 42. Wij zullen de komende weken velen teleur moeten stellen voor het bijwonen van de zondag viering. Een alternatief is de viering op de zaterdagavond, aanvang 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven voor een viering door te mailen naar het secretariaat, te bellen, langskomen of een briefje in de brievenbus te doen. Het parochie secretariaat is te bereiken op de maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur

Mondkapjes
Sinds 30 sep­tem­ber 2020 geldt tevens het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnen­ruim­tes. Hoewel kerk­ge­bouwen niet bij name wor­den genoemd, neemt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies over en verzoekt de pa­ro­chies dit onder de aan­dacht te brengen bij de kerk­gan­gers. Zoals het advies van de over­heid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet ge­dwon­gen wor­den. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tij­dens bewe­gingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten.

Brieven
1. Brief van Pater James Arul SVD  God is altijd bij ons 
2. Brief over de Actie Kerkbalans 2021