Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Pater Frans Mulders heeft ons bericht dat hij maandag 26 april weer thuis zal zijn. Ook laat hij weten dat hij alle parochianen wil bedanken voor de beterschaps- kaarten en e-mails en vooral voor de ondersteunende gebeden waarvan hij zei: “het was overweldigend”.

Afgelopen weekend heeft pater James Arul in de viering bekendgemaakt dat hij per 1 juli 2021 onze parochie gaat verlaten. Pater James zal overgeplaatst worden naar het missiehuis St. Michael te Steyl (Limburg). Wij betreuren dat hij ons zal verlaten maar wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functie en omgeving. 
Wij hebben pater James ervaren als een vriendelijke, liefdevolle, altijd aanspreekbare en goed gelovig mens. Zijn laatste aanwezigheid in De Drie Stromen als voorganger zal zijn in het weekend van 12 en 13 juni 2021.
 

In tegenstelling tot 2020 hebben we dit jaar gelukkig in de Paastijd alle speciale dagen wel kunnen vieren. Op Palmzondag zijn er palmtakjes gewijd en uitgedeeld. Op Witte Donderdag zijn er tijdens de avondviering veel spullen meegebracht door onze parochianen voor het oecumenisch centrum Stap Verder. In deze tijd van quarantaines en ziekte-uitbraken hebben ze bij Stap Verder te kampen met extra veel problemen. De meegebrachte toiletartikelen, zeep, wasmiddelen e.d. komen bijzonder goed van pas, een hartelijk dank aan alle gulle gevers. Op Goede Vrijdag is er ’s middags een mooie ingetogen Kruiswegviering gehouden. Na de Hulde aan het Kruis, lag er een kleurige bloemenzee op het altaar. Al deze bloemen zijn in vazen geschikt en hebben tijdens het Paasfeest een plaats gekregen op en rond het altaar. De Paaswake begint op zaterdag al om 18:00 uur. Op Eerste Paasdag zal de viering gewoon om 11:15 zijn en op Tweede Paasdag begint de ingelaste viering om 11:30 uur.  Aan alle parochianen willen we van harte een Zalig Pasen toewensen.

60-jarig Priesterfeest

 

 

Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen. wet op de privacy

 

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. U kunt erover lezen in de Tussentijds van januari. De meesten van u zullen ook nog een brief hierover thuisbezorgd krijgen, waarin u nogmaals aan deze actie herinnerd wordt. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.

In De Drie Stromen maximaal 30 kerkgangers
Nog steeds kunnen maximaal 30 kerkgangers onze vieringen bijwonen. Wij zullen velen teleur moeten blijven stellen als de zondagviering volgeboekt is. Een alternatief is de viering op zaterdagavond om 19:00 uur. Zoals bekend dragen we ook mondkapjes in de kerk. Dat wil zeggen, wanneer mensen zich niet meer verplaatsen, dus hun plaats in de kerk hebben bereikt, mogen zij het afzetten. U kunt zich opgeven voor een viering door te mailen naar het secretariaat, te bellen, langs te komen of een briefje in de brievenbus te doen. Het parochie secretariaat is te bereiken op de maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur.

Eerste Heilige Communie
In verband met de nog steeds voortdurende corona-maatregelen is het niet mogelijk om te beginnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Omdat de voorbereidingstijd lang is, ongeveer een half jaar, hebben we moeten besluiten om in het jaar 2021 GEEN Eerste Communiegroep te starten. Kinderen die hiervoor de juiste leeftijd hebben kunnen, hopelijk, aan het eind van dit jaar beginnen en dan volgend jaar (2022) rond Pasen hun Eerste Communie vieren.

Kinderwoorddienst elke tweede zondag! 
Zolang de corona maatregelen voortduren zal onze kinderwoorddienst beperkt blijven tot 1x per maand met ingang van 2021. Dit doen we om meer kinderen elke 2de zondag in de maand samen te kunnen brengen en hen elkaar te laten ontmoeten. Het is voor hun veel leuker als er zo veel mogelijk kinderen zijn in plaats van als een enkele eenling naar een wekelijkse kinderwoorddienst te gaan. We nodigen alle ouders van harte uit de tweede zondag van elke maand hiervoor zo goed mogelijk te benutten. Ook blijft het voor de kinderen heel belangrijk regelmaat te mogen ervaren in hun kerkgang en geloofsgroei. Meld u als gebruikelijk aan bij ons parochiecentrum. U kunt als ouders elke 2e zondag verzekerd zijn van uw plek in de kerkdienst. Uw kinderen tellen niet mee bij het maximaal aantal toegestane kerkgangers en zullen alleen tijdens de communie uitreiking in de kerkzaal zijn. Alle kinderen blijven verder in de kinderwoorddienst ruimte voor hun eigen dienst.

Brieven
1. Brief van Pater James Arul SVD  God is altijd bij ons 
2. Brief over de Actie Kerkbalans 2021