Home

Onze vieringen vanaf augustus.
Sinds juli is het maximale aantal personen tijdens een viering verhoogd van 30 naar 42.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is tot nader order besloten de vrijdagochtend vieringen niet door te laten gaan.
Het aanmelden voor de viering en ook de andere beperkende regels blijven nog van kracht. Voor De Graankorrel in De Drie Stromen het volgende protocol Lees verder..

Ziekendag 2020
In verband met de nog steeds voortdurende corona epidemie vindt de leiding van onze parochie het niet verantwoord om in oktober de jaarlijkse ziekendag te organiseren. Dit jaar worden er dus geen aanmeldformulieren verspreid. Binnen de anderhalve-meter-regels passen er maar 42 parochianen in onze kerkzaal, vrijwilligers, koor en pastores inbegrepen. Daarom is het onverantwoord, naar de maatstaven van dit moment en gezien de fragiele gezondheid van veel deelnemers, om de ziekendag te laten doorgaan. We kunnen niet anders beslissen en we hopen dat u daar begrip voor heeft. Wie toch heel graag een ziekenzalving zou ontvangen kan zelf contact opnemen met pater James of pater Yan, dat kan rechtstreeks of via het parochiecentrum.

MIVA COLLECTE 22 en 23 AUGUSTUS
Zonder vervoer, geen zorg
Een van de belangrijkste opdrachten die Jezus ons heeft gegeven is om te groeien als gemeenschap en om er voor te zorgen dat alles wat scheiding brengt tussen mensen te vernietigen en dat we scheidingsmuren neer halen. Communicatie helpt ons bruggen te slaan en om, door gesprekken en debatten over het kwaad van, bij voorbeeld het racisme, te overwinnen. Goede communicatie is erg belangrijk in onze samenleving omdat het ons dichter bij elkaar brengt en de gemeenschapsvorming bevordert. We leven in een tijd waarin steeds snellere en efficiëntere communicatiemiddelen ontwikkeld zijn en ook gebruikt worden. Maar, helaas, het is ook een tijd waarin het aantal medemensen die zich eenzaam voelen, schrikbarend groeit (lees meer…)

Beste medeparochianen
In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor racisme en discriminatie op tv, in de krant en in gesprekken tussen mensen.
Als katholieke kerk in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht hebben wij onze stem weinig laten horen in dit debat. Daarom zijn wij blij dat twee medeparochianen uit de parochie de Graankorrel een brief over racisme en discriminatie hebben geschreven. Wij ondersteunen deze brief en de daarin verwoorde oproep van harte.
Met hartelijke groeten, pater Bert Wooning SVD, pastoor / administrator SWV C&F Paul Proost, vice-voorz. bestuur SWV C&F 

Vormen
Elk jaar worden er in onze parochie kinderen gevormd, meestal op Tweede Pinksterdag. Nu de lockdown van de corona-crisis langzaamaan weer wat verzacht wordt is een nieuwe datum vastgesteld. De voorbereidingen worden weer opgepakt, en op zaterdagmiddag 19 september om 16:30 uur zal Monseigneur Hendriks in De Drie Stromen zijn om tijdens een feestelijke eucharistieviering het Heilig Vormsel toe te dienen. De groep bestaat dit jaar uit 6 wat oudere kinderen en 3 volwassenen boven de 18 jaar.

Nieuwe bisschop Haarlem-Amsterdam
Per 1 juni 2020, tweede Pinksterdag, heeft paus Franciscus ontslag verleend aan Mgr. Jozef Punt, die bijna 22 jaar het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft geleid. Op diezelfde datum is Mgr. Johannes Hendriks officieel in dienst getreden als zijn opvolger. Al in december 2018 was hij benoemd tot coadjutor, hulpbisschop, in ons bisdom en heeft hij zich op zijn nieuwe verantwoordelijkheid kunnen voorbereiden. Mgr. Hendriks heeft in een brief zijn dank uitgesproken voor alles wat mgr. Punt tijdens zijn pontificaat voor het bisdom heeft betekend. Ook laat hij weten dat hij in de afgelopen jaren al velen in het bisdom heeft leren kennen en spreekt hij de hoop uit in betere tijden ook iedereen weer normaal te kunnen ontmoeten.

Brieven
1. Update 1 augustus vanuit India, Pater James Arul SVD
2. Woord en Communieviering Hier klikken
3. Afscheidswoord Mgr Punt
.