Home

Is er nog verder nieuws te melden???

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Pater James Arul zal voor het laatst voorgaan in De Drie Stromen in het weekend van 12 en 13 juni 2021. Aansluitend aan de zondagsviering kan er afscheid van hem worden genomen.

 

60-jarig Priesterfeest
van Pater Gerard Noom 

Fotograferen in de kerk. Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  wet op de privacy

 

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.

In De Drie Stromen maximaal 50 kerkgangers
Nu de corona-maatregelen langzaamaan worden versoepeld wordt het maximaal toegestane aantal mensen in De Drie Stromen 50. Het blijft noodzakelijk om u van te voren aan te melden op het parochiecentrum, in de kerk anderhalve meter afstand te houden en de andere veiligheidsregels aan te houden.

Eerste Heilige Communie
Kinderen die hiervoor de juiste leeftijd hebben kunnen, hopelijk, aan het eind van dit jaar beginnen met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie en dan volgend jaar (2022) rond Pasen hun Eerste Communie vieren.

Kinderwoorddienst elke tweede zondag! 
Zolang de corona maatregelen voortduren zal onze kinderwoorddienst beperkt blijven tot 1x per maand. Omdat het veel leuker is als er zo veel mogelijk kinderen zijn in plaats van elke week een of twee. We nodigen alle ouders van harte uit de tweede zondag van elke maand hiervoor zo goed mogelijk te benutten. Het is voor de kinderen heel belangrijk regelmaat te ervaren in hun kerkgang en geloofsgroei. Meld u als gebruikelijk aan bij ons parochiecentrum. U kunt als ouders elke 2e zondag verzekerd zijn van uw plek in de kerkdienst. Uw kinderen tellen niet mee bij het maximaal aantal toegestane kerkgangers en zullen alleen tijdens de communie uitreiking in de kerkzaal zijn.