Home

Vormen
Elk jaar worden er in onze parochie kinderen gevormd, meestal op Tweede Pinksterdag. Nu de lockdown van de corona-crisis langzaamaan weer wat verzacht wordt is een nieuwe datum vastgesteld. De voorbereidingen worden weer opgepakt, en op zaterdagmiddag 19 september om 16:30 uur zal Monseigneur Hendriks in De Drie Stromen zijn om tijdens een feestelijke eucharistieviering het Heilig Vormsel toe te dienen. De groep bestaat dit jaar uit 6 wat oudere kinderen en 3 volwassenen boven de 18 jaar.

Onze vieringen mogen weer beginnen
Per 1 juli, zoals afgekondigd door dhr. Rutte, is het maximale aantal personen voor een viering in de kerk op 100 gesteld, met inachtneming van de 1,5 meter. Na een nieuwe inmeting van onze kerkzaal kunnen wij u mededelen dat het maximale aantal personen verhoogd kan worden van 30 naar 42.
Het aanmelden voor de viering blijft nog van kracht. Gelet op de beperkingen die zijn opgelegd vanuit de overheid en de protocollen van het bisdom geldt voor De Graankorrel in De Drie Stromen het volgende protocol Lees verder..

Nieuwe bisschop Haarlem-Amsterdam
Per 1 juni 2020, tweede Pinksterdag, heeft paus Franciscus ontslag verleend aan Mgr. Jozef Punt, die bijna 22 jaar het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft geleid. Op diezelfde datum is Mgr. Johannes Hendriks officieel in dienst getreden als zijn opvolger. Al in december 2018 was hij benoemd tot coadjutor, hulpbisschop, in ons bisdom en heeft hij zich op zijn nieuwe verantwoordelijkheid kunnen voorbereiden. Mgr. Hendriks heeft in een brief zijn dank uitgesproken voor alles wat mgr. Punt tijdens zijn pontificaat voor het bisdom heeft betekend. Ook laat hij weten dat hij in de afgelopen jaren al velen in het bisdom heeft leren kennen en spreekt hij de hoop uit in betere tijden ook iedereen weer normaal te kunnen ontmoeten.

Brieven
1. Afscheidswoord Mgr Punt
2. Update 1 Juli vanuit India, Pater James Arul SVD.
3. Pinksterbrief  van de Nederlandse bisschoppen
4. Brief voor de Vormelingen
5. Pater Bert Wooning, administrator van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, richt zich tot al onze parochianen met een woord van bemoediging en gebed.