Home

We zoeken mensen
Mensen die na de zondagsviering in De Drie Stromen af en toe willen helpen met het schenken van thee en koffie. Het is dankbaar en gezellig om te doen, en vele handen maken licht werk. Je wordt ingeroosterd in overleg. Met voldoende mensen hoef je maar een of twee keer in de maand te helpen, en je kunt gemakkelijker met iemand ruilen als het eens niet uitkomt. Voel  je hier iets voor, of wil je het eens proberen? Neem svp contact op met Elfriede van Engel. Dat kan na de viering bij de koffiebalie, of via de e-mail evanengel@hotmail.com of telefonisch 06-2386 6938.

Bisschop Punt in De Nieuwe Stad
Op zondag 1 december is er GEEN katholieke viering in De Drie Stromen. Die dag wordt in De Nieuwe Stad het jubileumjaar bij het 50-jarig bestaan van onze parochie afgesloten met een plechtige Heilige Mis, waarin bisschop Punt zal voorgaan, Hij doet dat samen met pater James Arul en diaken Han Hartog. Al onze koren zingen mee, en we hopen op een grote opkomst

Film in De Nieuwe Stad
20 november is er weer Film in De Nieuwe Stad: POES VERMIST ! Dat zou de titel kunnen zijn van de film. (De echte filmtitel is te vinden in De Nieuwe Stad) De film speelt zich af in een Parijse volksbuurt, dichtbevolkt, met bewoners van allerlei leeftijden, kleuren, rangen en standen. Een jonge vrouw wil met vakantie, en zoekt oppas voor haar zwarte kat. Dat lukt, maar de kat loopt weg… De buurt komt in beweging. De een na de ander gaat op zoek. Het zoeken naar de kat wordt uiteindelijk meer een omzien naar elkaar! Een levensechte, lichtvoetige film met tegelijkertijd een subtiele boodschap. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en iets te drinken. Op woensdag 20 november, van 20.00 – 21.30 uur (koffie vanaf 19.30 uur). De kosten zijn € 3,50 (incl. consumptie na afloop) Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!

Krea-Kunstmarkt
Zaterdag 30 november van 10:00 tot 16:00 uur wordt er weer een Kerst-Kunst-Kreamarkt in De Drie Stromen gehouden. U kunt gaan kijken of er iets van uw gading te vinden is, u kan er ook met uw eigen creatieve producten of kunstvoorwerpen gaan staan en hopen dat daar belangstelling voor is. Aanmelding voor een kraam plus 2 stoelen (voor 10 euro) kan bij Stichting INS j.jonge968@gmail.com of 06 1454 4328). Verder is het hoe dan ook de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen. Altijd sfeervol en gezellig.

De Hofkerk
Deze kerk is er niet alleen voor de parochianen op zondagochtend, nee het gebouw met zijn rijke historie is mooi genoeg om twee zondagen in de maand voor belangstellenden open te zijn. Omdat niet alleen het oog, maar ook het oor iets wil, streven we er naar dat op die open zondagen een organist aanwezig is, die op ons gerestaureerde Adema-Schreurs orgel speelt. De Hofkerk is op de volgende zondagen geopend van 12.30 tot 14.30 uur: op 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 8 december. Bij de gastheer of –vrouw kunt u uw eventuele vragen kwijt. Ook zijn er boekjes over het gebouw en het orgel van de Martelaren van Gorkum, alsmede kaarsen en ansichtkaarten van de gebrandschilderde ramen te koop. U bent van harte welkom in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum), Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam.