Home

Op het parochiecentrum is Roel uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Mededelingen
1. Op zondag 11 februari zal er na de zondagsviering, om 13.00 uur, in de Geinzaal een parochieberaad zijn. Het onderwerp van gesprek is de notitie over de keuze Centrumkerk, die het bestuur van het Samenwerkingsverband naar het bisdom heeft gestuurd.
2. Ensemble Mamyo nodigt u uit om mee te komen zingen. Kom ons versterken, wij zijn op zoek naar vrouwelijke koorleden. De repetities zijn op de maandag van 10:30 tot 12:00 uur, lijkt het u leuk om een repetitie bij te wonen dan bent u van harte welkom.  

 Visie op een vitale en missionaire parochie Clara & Franciscus
Dit is de titel van de notitie waaraan door het bestuur in de afgelopen maanden gewerkt is. De notitie is gebaseerd op de gesprekken die gevoerd zijn op alle locaties, om te komen tot de keuze voor een centrumkerk binnen ons samenwerkingsverband. Het bestuur heeft meerdere vergaderingen aan dit onderwerp gewijd, die enkele dilemma’s opgeleverd hebben. Deze dilemma’s zijn verwoord in deze notitie, die naar het bisdom is gestuurd.
Namens het bestuur van het SWV Clara & Franciscus,
Pastoor Marianus Jehandut SVD vz
En Paul Proost vice – voorzitter

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Lees hier de parochiebrief over deze actie. GEEF VANDAAG, VOOR DE KERK VAN MORGEN !

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie.

Kinderwoorddienst
Er wordt elke week  weer een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over de kwd ( klik op cursief )
De Kinderwoorddienst heeft een eigen facebookpagina. De Facebook-groep is te vinden als: ‘Kinderwoorddienst Parochie De Graankorrel’