Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Er staat een nieuw tabblad op de website onder: Diensten   Kinderwoorddienst

Pelgrimage naar Klimaattop in Glasgow
Van 30 september tot 11 oktober lopen 31 klimaatpelgrims door Nederland, op weg naar de klimaattop in Glasgow. Elke etappe is een beperkt aantal mensen welkom om mee te lopen. Op 10 oktober is een publieksdag waarop iedereen zich kan aansluiten. De route loopt die dag van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp (25 km).…lees verder

Van mevrouw Pans, donateur- en relatiebeheer van de MIVA, hebben wij een bedanktbrief MIVA ontvangst 2021 ontvangen. Wij willen al onze parochianen die in het weekend van 14/15 augustus deze collecte hebben ondersteund van harte bedanken voor dit mooie bedrag!

Het is vanaf nu mogelijk om zich aan te melden voor de Eerste Heilige Communie. Opgeven van uw kind(eren) kan tot 31 oktober 2021 via het parochiesecretariaat, dit onder voorbehoud en ontwikkelingen rondom COVID-19. Eind november dit jaar starten dan de voorbereidingen.

Spreekuur van pater Yan Asa
Pater Yan Asa zal op elke eerste vrijdag van de maand, beginnend op vrijdag 3 september, een eucharistie viering met aanbidding verzorgen. Tijd: 11:00 tot 12:00 uur met aansluitend koffie drinken. Pater Yan is na de viering beschikbaar voor het inloopspreekuur dat tot 13:00 uur duurt.
Op de overige vrijdagen van de maand is er geen viering maar houdt pater Yan van 11:00 tot 13:00 uur het inloopspreekuur.

Pater Marianus geïnstalleerd
Mgr. J. Hendriks verzorgde op 11 juli in de Hofkerk de installatie van pater Marianus tot pastoor van de gezamenlijke parochies Clara en Franciscus. Tijdens de plechtigheid heeft Santa Jaddoe, namens onze parochie, een kaars aangestoken. Op de website van het bisdom kunt u de bijzondere preek die de bisschop bij die gelegenheid heeft gehouden nog hier teruglezen en voor de toespraak van pater Marianus Installatiedag klikt u op toespraak.

Paaskaarsen uitgereikt
Op zondag 18 juli hebben twee mensen, EHC-coördinator Jeany Bourne en EHC-leidster Jurney Sweet, uit handen van het bestuur een Paaskaars uit voorgaande jaren mogen ontvangen. De Paaskaars wordt altijd gegeven aan mensen die grote verdienste hebben (gehad) voor de parochie.  klik hier voor de toespraak door bestuurslid Jason Watkin

De Graankeuken
is na lange tijd weer aanwezig op de laatste zondag van elke maand. De eerstvolgende verkoop zal zijn op zondag 26 september 2021. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Sylvia van Rijn
In verband met de ziekte van Sylvia van Rijn kunt u bij vragen rond stervensbegeleiding en overlijden voorlopig het beste even contact opnemen met pater Yan Asa, telefonisch bereikbaar 06-22165897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

Fotograferen in de kerk.
Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  wet op de privacy

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.

In De Drie Stromen maximaal 50 kerkgangers
Nu de corona-maatregelen langzaamaan worden versoepeld is het maximaal toegestane aantal mensen in De Drie Stromen 50. Voor de zondag blijft het noodzakelijk om u van te voren aan te melden op het parochiecentrum, voor de zaterdag geldt dit niet meer. Nog steeds in de kerk anderhalve meter afstand houden en de hygiëne in acht nemen.