Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Nieuwe aangescherpte Corona regels
In de bijlage treft u de vernieuwde coronamaatregelen die de
Nederlandse bisschoppen gepubliceerd hebben op 10 november. Dat betekent mondkapjes dragen bij het betreden van het kerkgebouw, als u zit mag het mondkapje af, maar als u ter communie gaat dan weer het mondkapje dragen. De stoelen in de kerkzaal zijn op 1,5 meter geplaatst (naar voren en achteren), maar de ruimte naast u moet u zoveel mogelijk zelf inschatten. Door de beperktere ruimte, en dan met name voor de zondag
vieringen, is het helaas de regel dat u zich dient aan te melden bij het parochiesecretariaat om de zondagviering bij te wonen. Dit kan per mail, telefonisch (bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken en uw telefoonnummer vermelden opdat u teruggebeld kan worden) 
Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes 10nov2021

De jaarlijkse collecte voor SOLIDARIDAD zal gehouden worden op
zaterdag 27 en zondag 28 november. De folder hierover kunt u aanstaand weekend al meenemen vanaf de tafel achter in de kerkzaal.
De maandelijkse diaconie collecte verschuift dan naar zaterdag 4 en zondag 5 december.

Kinderwoorddienst
Sinds september wordt er weer elke week een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over hoe de kwd is ingericht is te vinden onder het tabblad Diensten.

Pelgrimage naar Klimaattop in Glasgow
in De Drie Stromen, tekstverslag (9 en 10 oktober 2021)

Dankbetuiging, Klimaatpelgrimstocht 2021

Spreekuur van pater Yan Asa
Pater Yan Asa zal op elke eerste vrijdag van de maand, beginnend op vrijdag 3 september, een eucharistie viering met aanbidding verzorgen. Tijd: 11:00 tot 12:00 uur met aansluitend koffie drinken. Pater Yan is na de viering beschikbaar voor het inloopspreekuur dat tot 13:00 uur duurt. Op de overige vrijdagen van de maand is er geen viering maar houdt pater Yan van 11:00 tot 13:00 uur het inloopspreekuur.
Pater Yan Asa zal vanaf zaterdag 20 november tot en met zondag 28 november afwezig zijn. Het inloopspreekuur van vrijdag 26 november vervalt dan ook.

Pater Marianus geïnstalleerd
Mgr. J. Hendriks verzorgde op 11 juli in de Hofkerk de installatie van pater Marianus tot pastoor van de gezamenlijke parochies Clara en Franciscus. Tijdens de plechtigheid heeft Santa Jaddoe, namens onze parochie, een kaars aangestoken. Op de website van het bisdom kunt u de bijzondere preek die de bisschop bij die gelegenheid heeft gehouden nog hier teruglezen en voor de toespraak van pater Marianus Installatiedag klikt u op toespraak.

Paaskaarsen uitgereikt
Op zondag 18 juli hebben twee mensen, EHC-coördinator Jeany Bourne en EHC-leidster Jurney Sweet, uit handen van het bestuur een Paaskaars uit voorgaande jaren mogen ontvangen. De Paaskaars wordt altijd gegeven aan mensen die grote verdienste hebben (gehad) voor de parochie.  klik hier voor de toespraak door bestuurslid Jason Watkin

De Graankeuken
is na lange tijd weer aanwezig op de laatste zondag van elke maand. De eerstvolgende verkoop zal zijn op zondag  28 november 2021. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Sylvia van Rijn
In verband met de ziekte van Sylvia van Rijn kunt u bij vragen rond stervensbegeleiding en overlijden voorlopig het beste even contact opnemen met pater Yan Asa, telefonisch bereikbaar 06-22165897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

Fotograferen in de kerk.
Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  wet op de privacy

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.