Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Goede wensen
Kerstboodschap RK Bisschoppen 2021
Nieuwjaarsboodschap van Pater Yan en ons bestuur
Nieuwjaarsgroet Pater Yan Asa

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie. De mandjes achter in de kerk blijven gewoon staan voor contant geld.

Nieuwe aangescherpte Corona regels vanaf 20 december
De corona maatregelen voor de Rooms Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn. De parochies worden daarover dan geïnformeerd. Voor ons betekent dit dat de zaterdagavond vieringen tot nader order niet zullen plaatsvinden. Ook blijft het dragen van een mondkapje bij het betreden van het kerkgebouw nodig. Als u zit mag het af, maar als u ter communie gaat toch het mondkapje weer even gebruiken. Voor het bijwonen van de zondagvieringen dient u zich aan te melden bij het parochiesecretariaat. Hier de  aangescherpte Coronaregels van het Bisdom

Wekelijkse Bijbel Meditaties
Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Collecte voor Solidaridad
De jaarlijkse Adventscollecte voor SOLIDARIDAD is gehouden op zaterdag 27 en zondag 28 november. De opbrengst was maar liefst € 257,20 een mooi bedrag, waarvoor hartelijk dank.

Kinderwoorddienst
Sinds september wordt er weer elke week een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over hoe de kwd is ingericht is te vinden onder het tabblad Diensten.

Pelgrimage naar Klimaattop in Glasgow
in De Drie Stromen, tekstverslag (9 en 10 oktober 2021)  Dankbetuiging, Klimaatpelgrimstocht 2021

Spreekuur van pater Yan Asa
Pater Yan Asa zal op elke eerste vrijdag van de maand, beginnend op vrijdag 3 september, een eucharistie viering met aanbidding verzorgen. Tijd: 11:00 tot 12:00 uur met aansluitend koffie drinken. Pater Yan is na de viering beschikbaar voor het inloopspreekuur dat tot 13:00 uur duurt. Op de overige vrijdagen van de maand is er geen viering maar houdt pater Yan van 11:00 tot 13:00 uur het inloopspreekuur. 

De Graankeuken
is na lange tijd weer aanwezig op de laatste zondag van elke maand. De eerstvolgende verkoop zal zijn op zondag  30  januari 2022. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Sylvia van Rijn
In verband met de ziekte van Sylvia van Rijn kunt u bij vragen rond stervensbegeleiding en overlijden voorlopig het beste even contact opnemen met pater Yan Asa, telefonisch bereikbaar 06-22165897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

Fotograferen in de kerk.
Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  wet op de privacy

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.