Home

Advent
Zondag 29 november begint de Advent, ouders die zich samen met hun kinderen willen voorbereiden op kerst kunnen bijv. op de site van Samueladvies.nl bij deze zondag een adventskalender in de vorm van een krans downloaden. klik hier
Alle kinderen zijn elke week van harte welkom in onze kinderwoorddienst!
Zaterdag 19 december is er van 14.00u – 16.00u voor alle kinderen van de kinderwoorddienst en de EHC-groepen een gezellige kerstmiddag met activiteiten/ spelletjes/ kerstliedjes/ chocolademelk. Leuk voor iedereen om weer bij elkaar te zijn op een feestelijke middag in kerstsfeer! Graag vooraf aanmelden via ons parochiecentrum.

Kerstvieringen
Het is vanaf vandaag mogelijk om u op te geven voor de volgende vieringen: Kerstnachtmis op 24 december om 21:00 uur met pater James. vol Eerste kerstdag, 25 december, om 09:30 uur met pater Edmund Owusu en om 11:15 uur met pater Frans Mulders.vol
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat per mail of telefonisch. Als u telefonisch geen gehoor krijgt dan kunt u op de voicemail een bericht achter laten met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Parochievergadering
Op 29 oktober 2020 hebben 17 parochianen deelgenomen aan de Parochievergadering. Het was een constructief overleg, het verslag van deze bijeenkomst leest u hier .

Hartelijk Welkom Pater James
Pater James is vanuit India teruggekeerd naar Nederland. Hij zit tot en met zondag 18 oktober in quarantaine en is vanaf maandag 19 oktober weer beschikbaar voor onze parochie.

In De Drie Stromen maximaal 30 kerkgangers
Sinds zaterdag 10 en zondag 11 oktober is het maximum aantal kerkgangers terug gebracht naar 30. Hiermee volgen wij het dringende advies van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dat door het bisdom is overgenomen. De voorgaande zondagen zaten wij aan de maximumcapaciteit van 42. Wij zullen de komende weken velen teleur moeten stellen voor het bijwonen van de zondag viering. Een alternatief is de viering op de zaterdagavond, aanvang 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven voor een viering door te mailen naar het secretariaat, te bellen, langskomen of een briefje in de brievenbus te doen. Het parochie secretariaat is te bereiken op de maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur

Mondkapjes
Sinds 30 sep­tem­ber 2020 geldt tevens het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnen­ruim­tes. Hoewel kerk­ge­bouwen niet bij name wor­den genoemd, neemt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies over en verzoekt de pa­ro­chies dit onder de aan­dacht te brengen bij de kerk­gan­gers. Zoals het advies van de over­heid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet ge­dwon­gen wor­den. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tij­dens bewe­gingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten.

Brieven
1. Woord en Communieviering Hier klikken
2. Brief over Racisme en Discriminatie
3. Afscheidswoord Mgr Punt