Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

 

Extra mededeling
1.
Onze parochie roept een Bezoekgroep in het leven. In verband met het verlof van pater Yan Asa zal er begin 2023 gestart worden.
2. Kerstsamenzang: De uitvoering vindt plaats op zondag 11 december, de zaal is open om 15:30 uur en de aanvang om 16:00 uur. De uitvoering eindigt rond 17:30 uur. U bent allen van harte welkom in De Drie Stromen om te genieten, te luisteren en mee te zingen.    zie folder

Verlof van pater Yan Asa
Pater Yan vertrekt op 27 september met vakantie, voor een welverdiend weerzien met zijn familie in Indonesië en hij zal op 23 december weer bij ons terug zijn. Het spreekuur op vrijdagmorgen vervalt in deze periode. Zijn parochie telefoon (06 2216 5897) is dan niet in gebruik. Tijdens de vakantie van pater Yan zullen de Eerste-vrijdag-vieringen om 11:00 uur wel doorgaan, pater Frans Mulders neemt die over.
Voor ziekenzalving en uitvaart zal pater Marianus waarnemen, hij is via het telefoonnummer 06 4895 4567 bereikbaar.
Pater Yan heeft tijdens zijn verlof de katholieke middelbare school bezocht waarvoor in het weekend van 1 en 2 oktober 2022 in onze parochie gecollecteerd is.
Onze parochie heeft een bedrag van €385,45 overgemaakt en hiervan heeft de school een laptop aangeschaft. Op deze  foto presenteert pater Yan de laptop aan de school.

Parochiedag op zaterdag 27 augustus
ZAAIEN – GROEIEN – OOGSTEN
De parochiedag op 27 augustus is goed bezocht, en vooral: de sfeer was uitstekend en de aanwezigen deden enthousiast mee met alles. De Drie Stromen gonsde van het drukke gebabbel, de ontmoetingen en de grote verscheidenheid aan activiteiten. We begonnen met lekkere broodjes en voorafgaand aan de viering van 19:00 uur was er heerlijk vers gekookt eten. Jammer dat er niet meer kinderen waren, we hadden genoeg voor hen in petto. Een muzikaal intermezzo gaf extra kleur, er werd spontaan meegezongen. Het thema van de dag kwam tot uitdrukking in de openingstoespraak van Jaap v/d Meij, in de aankleding van het altaar en in de verschillende activiteiten. Klik  HIER voor het verslag en foto’s. 

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.  U kunt HIER  de brief voor de parochianen lezen.

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie. De mandjes achter in de kerk blijven gewoon staan voor contant geld.

Wekelijkse Bijbel Meditaties
Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Kinderwoorddienst
Er wordt elke week  weer een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over de kwd ( klik op cursief )

 

De Graankeuken
Op de laatste zondag van elke maand. Dit keer is het een week later op zondag 4 december. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.