Home

Als God renoveert
Conferentie in Oudenbosch met Father James Mallon op dinsdag 24 & woensdag 25 maart 2020. Gelooft u dat het mogelijk is? Een missionaire parochie in deze tijd? Deze conferentie wil u inspireren en ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie! Hoofdspreker is de Canadese priester father James Mallon. In 2014 schreef hij het boek ‘Divine Renovation’ dat in 2019 in Nederlandse vertaling is uitgebracht onder de titel ‘Als God renoveert’. Hierin schrijft hij op eerlijke en humoristische wijze over hoe hij met zijn team een weg is gegaan van onderhoud naar bloei. Dit boek is het uitgangspunt voor deze unieke conferentie voor Nederland en Vlaanderen. Komt u ook? Meer informatie op https://missionaireparochie.nl/

Beste mede-parochianen,
2½ jaar geleden benoemde Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel inzet en betrokkenheid vervuld, waarvoor wij hem willen bedanken. Eind januari maakte Mgr. Punt officieel bekend dat pater Bert Wooning SVD per 01 februari voor de periode van 1 jaar benoemd is tot pastoor-administrator van het SWV Clara en Franciscus. Pater Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek. Wij wensen pater Wooning kracht en wijsheid toe bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak.
Welkom in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht!!
Namens het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus,
Paul Proost vice-voorzitter

Intenties
Wij kennen een mooie traditie: jarenlang kon vóór elke viering iedereen in het intentieboek zijn of haar intenties opschrijven, die vervolgens werden voorgelezen tijdens de voorbeden. Dat is sinds 1 januari 2020 veranderd. U heeft dit al kunnen lezen in de Groene Nieuwsbrief nummer 5, de Tussentijds van december en die van januari. Het intentieboek blijft wel gewoon bestaan. Het zal vanaf januari aan het begin van de viering naar het altaar worden gedragen en op een standaard neergezet. Bij de voorbeden krijgt het boek extra aandacht, en er zal worden gebeden “voor alle intenties die door de parochianen zijn opgeschreven”.
Als u toch een speciale intentie wilt laten voorlezen, dan wordt daar in het vervolg een vergoeding voor gevraagd van € 10,- . Deze speciale intenties moeten van te voren aangevraagd worden, en dat kan op verschillende manieren, altijd via het parochiecentrum. U kunt langskomen op de openingstijden en daar uw intentie bespreken, de € 10,- betalen en de gewenste datum (zaterdag of zondag) bespreken. Of u kunt een enveloppe met daarin een briefje met de intentie, uw naam en telefoonnummer en het geld in de brievenbus van het gebouw doen; gebeurt dit vóór vrijdagmorgen, dan wordt de intentie in het weekend voorgelezen. Telefonisch of per mail kan ook, dan graag ruim voor de gewenste datum, zodat er tijd is om te overleggen over de beste tekst en de manier van betalen. Alle intenties die vóór vrijdagmorgen bekend zijn en ook betaald, die zullen op de daaropvolgende zaterdag of zondag worden voorgelezen.

Aswoensdag 2020
Op Aswoensdag 26 februari is er in De Drie Stromen om 19:30 uur een RK Aswoensdagviering, geleid door de WoCo-groep met muzikale ondersteuning van het Koor Gaasperdam.
Op Aswoensdag 26 februari is er in De Nieuwe Stad een Oecumenische Aswoensdagviering, deze viering begint eveneens om 19:30 uur, met medewerking van en uitdrukkelijk ook bedoeld voor de parochianen van De Graankorrel. Voorafgaand is er om 18:30 uur een Vastenmaaltijd in DNS. Daarna is er gedurende de hele vastentijd op woensdagavond om 18:30 uur een vastenmaaltijd met een korte gebedsdienst. Het thema wordt steeds door een andere deelnemende kerkelijke groepering voorbereid. Op woensdag 11 maart door onze eigen MOV-groep. 

Sacrale Dans
Een nieuw project Sacrale Dans in De Nieuwe Stad. Bij voldoende belangstelling op drie avonden gedurende de 40-dagen-tijd, op de woensdagen 11 en 25 maart met afsluiting op 8 april, en het thema zal zijn ‘De zeven kruiswoorden’. Op deze avonden zullen we met meditatieve dansen aandacht besteden aan de laatste woorden van Jezus aan het Kruis. De avonden zijn op woensdag 11 maart , 25 maart en worden afgesloten in de Stille Week op 8 april. De avonden zijn van 19.30 – 21.00 uur in Kerkcentrum “De Nieuwe Stad”, Luthuliplein 11.

De spiritualiteit van de Kruisweg
Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang  langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg. Onderweg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar om verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving. In de Anna-Bonifatius staat dit Vastenproject open voor deelnemers uit de gehele regio. 
De eerste avond kijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de kunst  om ons op ideeën te brengen, verdelen we de staties en maken we een schets. Op de tweede avond worden de staties geschilderd. Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en een viering voorbereid. Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin. Vooraf aanmelden. Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers. 
Begeleiding:    Tessa Koopmanschap, Uschi Janssen en Jaap van der Meij 
Data:                 vrijdagavond 6, 20 en 27 maart en 3 april  2020
                           van 19:00 tot 22:00 uur
Plaats:               Anna-Bonifatius, Tweede Oosterparkstraat 246,
                           1092 BV Amsterdam 
Opgeven:          bij Parochiesecretariaat, email: abgparochie@gmail.com
                           tel. 020 6650070                    
Aan de activiteit gaat een vastenmaaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. En staat open voor iedereen. Uw bijdrage is voor de vastenactie. Om 19.00 gaan de deelnemers aan het schilderproject verder in besloten kring.

Ontmoetingsmiddag Raad van kerken
Op 22 februari organiseert de Raad van Kerken Amsterdam in het Koptisch Cultureel Centrum een middag, waar mensen die zijn verbonden met een van de lid-kerken elkaar kunnen ontmoeten. Het thema van de middag is “getuigen van je geloof, een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid”. Er zijn gespreksgroepen, een liturgische afsluiting en een maaltijd. Zaterdag 22 februari bent u daar vanaf 14.30 welkom. Het programma begint om 15.00 uur. Einde, na de maaltijd, rond 18.00 uur. Toegang is gratis. Graag aanmelden: raadvankerkenamsterdam@gmail.com
Praktische informatie:
Het Koptisch Cultureel Centrum (een voormalig schoolgebouw) ligt achter de Koptisch-Orthodoxe Kerk aan het Mosplein in Amsterdam Noord. Ingang tegenover Mosstraat 2 onder een mozaïek met “Maria Mercurius”. Met OV: Bushalte Mosplein, vanaf CS met metro 52 naar halte Noorderpark, daarna één halte met bus 34 of 35, of 9 minuten lopen. Connexionbussen 391, 393 en 394 vanaf CS stoppen ook bij halte Mosplein. Met de fiets: over de pont achter CS naar Buiksloterweg, via deze weg noordwaarts naar Mosplein via Ranonkelkade en Van der Pekstraat.