Home

Onze vieringen mogen weer beginnen
In het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 juni worden in De Drie Stromen de eerste vieringen weer gehouden, volgens het bestaande rooster. Er mogen maximaal 30 parochianen aanwezig zijn en van tevoren aanmelden is verplicht. Gelet op de beperkingen die zijn opgelegd vanuit de overheid en de protocollen van het bisdom geldt voor De Graankorrel in De Drie Stromen het volgende protocol Lees verder..

Corona Epidemie, update vrijdag 5 juni 2020
Tot nader orde worden de bijeenkomsten op vrijdagmorgen opgeschort: geen inloop of viering om 10:30 uur. De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen worden met de nodige voorzorgen weer opgestart, u las het hierboven. Andere zaken die verband houden met de Corona-crisis leest u hier in het corona-bulletin van onze parochie.

Brieven
1. Zalig Pinksteren vanuit India, Pater James Arul.
2. Pinksterbrief  van de Nederlandse bisschoppen
3. Brief voor de Vormelingen
4. Pater Bert Wooning, administrator van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, richt zich tot al onze parochianen met een woord van bemoediging en gebed.