Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Extra mededeling

1. Hierbij enkele mededelingen, ook belangrijk voor degenen die met het RMC vervoer reizen. *De Witte Donderdag viering op 6 april vangt aan om 20:00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Op deze dag wordt er ook een inzameling van gaven in natura gehouden ten behoeve van “Stap Verder” (www.stapverder.info). Zie hiervoor de bijlage. Deze lijst is ook achter in de kerk te vinden. Let op: alléén op Witte Donderdag gaven meebrengen. Een geldelijke bijdrage mag ook, hiervoor is er een apart mandje achter in de kerk. Op Witte Donderdag zijn wij ook op zoek naar 11 vrijwilligers voor de Handwassing. Aanmelden na een viering op het parochiecentrum.
*De Goede Vrijdag viering van 7 april vangt aan om 15:00 uur en zal ongeveer 1 uur duren. Bij die viering kunt u een of meer bloemen meebrengen en op het altaar leggen.
*De Paaswake, zaterdag 8 april, met als aanvangstijd 20:00 uur zal ongeveer anderhalf uur duren, dus eindtijd rond half 10.
2. Binnenkort starten we met de actie BLOEMENGROET d.w.z. dat na de zondagse viering de altaarbloemen naar een parochiaan worden gebracht, die ofwel een “steuntje in de rug” nodig heeft, ofwel een heuglijk feit te vieren heeft; een kroonjaar/jubileum of anderszins. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Hulp in de vorm van het bezorgen van de bloemen bij iemand, die bij u in de buurt woont, maar ook hulp bij het vinden van een parochiaan die dat steuntje of die felicitatie kan gebruiken. Als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, kunt u haar/hem opgeven bij het parochiecentrum-Roel Schoonderbeek- telefoon: 06 5878 5614 of pardegraankorrel@hetnet.nl.
3. Vastenactie 2023 Samen met alle parochies van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus hebben wij dit jaar gekozen om het landelijke project van de Bisschoppelijke Vastenactie te steunen. Zie ook de brief van Pater Frans Mulders.
U kunt uw donatie overmaken naar Vastenactie 2023 rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie – Den Haag.
4. De wereldwinkel  krijgt een herstart in DDS  

Parochieberaad
“Na de viering op zondag 19 februari was er een parochieberaad. De belangstelling was groot, omdat het ging over de noodzaak binnen Clara & Franciscus één Centrumkerk aan te wijzen. Wat er tijdens die bijeenkomst verteld is en wat dit betekent voor onze parochie vindt u terug in het verslag, evenals alle vragen die u gesteld heeft aan de aanwezige bestuursleden.”

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. U krijgt een brief over de actie in de bus. GEEF VANDAAG, VOOR DE KERK VAN MORGEN ! 

Wij zijn op zoek naar een dirigent
Omdat onze huidige dirigent Jacques van der Meer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is onze parochie op zoek naar een nieuwe dirigent voor het Gemengdkoor Gaasperdam. Heeft u interesse, of kent u een geschikt iemand, dan vindt u hier alle informatie.

Nieuwjaarsreceptie 2023
Tijdens een gezellige en goed bezochte bijeenkomst op zondag 8 januari hebben parochianen elkaar een goed nieuw jaar kunnen toewensen. In een toespraak memoreerde voorzitter Wim Hilderink de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar, en de inzet daarbij van de vele vrijwilligers. Ook sprak hij zijn toekomstverwachtingen uit voor dit nieuwe jaar. Vervolgens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ere-Graankorrel uit te reiken aan Roel Schoonderbeek, voor zijn enthousiaste en niet aflatende inzet op het secretariaat en zijn initiatief om vóór elke viering de kerkgangers bij binnenkomst persoonlijk te begroeten.

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie. De mandjes achter in de kerk blijven gewoon staan voor contant geld.

Wekelijkse Bijbel Meditaties
Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Kinderwoorddienst
Er wordt elke week  weer een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over de kwd ( klik op cursief )
De Kinderwoorddienst heeft een eigen facebookpagina. De Facebook-groep is te vinden als: ‘Kinderwoorddienst Parochie De Graankorrel’
*Zaterdag 1 april om 15:00 uur zijn alle kinderen van harte welkom om een palmpasenstok te maken in De Drie Stromen. Zie hiervoor de bijlage

De Graankeuken
Op de laatste zondag van elke maand. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen. 
Zij zoeken nieuwe collega’s om het kookteam te versterken. Vindt u het leuk om te koken meldt u zich dan aan bij Nancy Bossé of bij het parochiesecretariaat. Ook als je wilt helpen met verkopen ben je welkom