Home

Actie Kerkbalans 2020
We zijn als parochie met elkaar verplicht om bij te dragen aan het in stand houden van de parochie en dus ook om te zorgen voor voldoende financiële middelen.
Elk jaar voeren de gezamenlijke kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, om iedereen eraan te herinneren dat de kerk niet zonder geld kan voortbestaan. Zie het maar als een soort van contributie voor een organisatie waar u lid van bent. De Rooms-katholieke kerk kent in Nederland geen verplichte vaste bijdrage, ook niet een bepaald percentage van uw inkomen. Maar natuurlijk is er geld nodig. Via de collectes alleen is het niet genoeg. Een regelmatige of éénmalige bijdrage via de bank vormt de basis waarop de parochie een financieel beleid kan baseren. We willen u dringend vragen nog eens goed te kijken naar het bedrag dat u al automatisch overmaakt of laat incasseren, misschien kan het aangepast worden. Hier kunt U klikken  voor de gehele brief aan de parochianen, met daaraan gekoppeld een machtigingsformulier voor een vaste regelmatige bijdrage. Natuurlijk blijft u altijd van harte welkom in onze parochie, ook als het u niet lukt om financieel bij te dragen.

Nieuwjaarsreceptie
De gezellige en druk bezochte bijeenkomst op 12 januari begon ermee, dat onze bestuurssecretaris Chris Vonk door Antoinette van der Meer naar voren werd geroepen. Als enig overgebleven bestuurslid was hij de man die de afgelopen jaren van tijd tot tijd de zilveren graankorrel heeft mogen uitreiken voor bijzondere verdiensten. Lees hier het hele verslag.

Maria Lichtmis, 2 februari
Ook wel: de Viering van de Opdracht van
de Heer in de tempel.
Op deze zondag viert de kerk dat Jezus door Maria en Jozef naar de tempel wordt gebracht om opgedragen te worden aan God. Hiermee verschijnt Jezus onder de mensen. Hij wil het Licht zijn voor iedereen. Met deze viering sluiten we eigenlijk de Kersttijd af. Centraal staat vandaag: het licht. U mag daarom allemaal van huis een kaars meenemen, die zal dan in de viering gezegend worden. Het kindje Jezus wordt vandaag onder de zegen van God gesteld. Daarom zal er in deze viering ook een speciale Kinderzegen zijn voor alle kinderen. We nodigen hierbij extra graag alle ouders uit met hun in 2019 gedoopte kinderen, en alle kinderen die dit jaar hun Eerste Communie gaan doen. Tevens is het een oude traditie om met Maria Lichtmis pannenkoeken te eten. Met de kinderen gaan we na de viering ook lekker een pannenkoek eten ! Pater Yan Asa is de voorganger in de viering van 11:15 uur en het Gemengdkoor van de Drie Stromen zal zingen. Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom om deze feestelijke viering mee te maken !

We zoeken mensen
Mensen die na de zondagsviering in De Drie Stromen af en toe willen helpen met het schenken van thee en koffie. Het is dankbaar en gezellig om te doen, en vele handen maken licht werk. Je wordt ingeroosterd in overleg. Met voldoende mensen hoef je maar een of twee keer in de maand te helpen, en je kunt gemakkelijker met iemand ruilen als het eens niet uitkomt. Voel  je hier iets voor, of wil je het eens proberen? Neem svp contact op met Elfriede van Engel. Dat kan na de viering bij de koffiebalie, of via de e-mail evanengel@hotmail.com

Film in De Nieuwe Stad
Op woensdag 22 januari vertoont Film in De Nieuwe Stad een interessante film: BEZOEK ! *    Een hoogleraar, nogal teruggetrokken levend sinds hij weduwnaar is geworden, moet een beetje tegen zijn zin voor een conferentie naar New York. Logies is geen probleem, want hij bezit daar een flatje. Maar als hij bij het appartement arriveert en de deur opent komt hij meteen tegenover twee illegale immigranten te staan…. “Een film met een hart” klonk het in de pers. Terecht. En met voortreffelijke acteurs – o.a. een Oscarnominatie voor de subtiele rol van de hoofdrolspeler.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en iets te drinken.
Datum en tijd: 22 januari, 20.00 – 21.45 uur
(koffie/thee vanaf 19.30 uur)                                                  
Kosten: € 3,50 (incl. consumptie na afloop).
Film in De Nieuwe Stad – altijd interessant!

(* Voor nieuwe lezers: i.v.m. filmrechten is het niet toegestaan de originele titel hier te geven; u vindt die wél vanaf 1 januari in De Nieuwe Stad, of door een mail te sturen naar jaap.koolstra@outlook.com )
telefonisch 06-2386 6938.