Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Op meerdere woensdagen in de kerkzaal van De Drie Stromen tussen 13:00 en 17:30 uur is er gelegenheid om een gratis een prik tegen corona te krijgen. klik hier voor de data in de GGD brochure. Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te maken.

Extra mededeling
1. Paasdrukte terug in de kerk

2. Op zondag 29 mei, na de viering, is er in de Geinzaal een parochieberaad. De info hierover kunt u lezen in de bijlage parochieberaad. Wij vragen u – i.v.m. de catering – te laten weten of u daaraan deel wilt nemen. U kunt zich daarvoor opgeven via de mail of telefonisch bij het parochiecentrum of a.s. ZATERDAG en ZONDAG – 21/22 mei – na de viering.
3. Op zondag 29 mei zal er een speciale viering zijn met aandacht voor Maria, als afsluiting van de meimaand. Het thema is: “Met Maria op weg naar Pinksteren”.
4. De technische universiteit van Dortmund is bezig met een onderzoek over de samenhang = cohesie door religie. In drie landen stellen ze dezelfde vragen. Onze parochie heeft haar medewerking hieraan gegeven. De vragenlijst kan zowel digitaal als op papier worden ingevuld. Het invullen duurt +/-20 minuten. Via de volgende link kunt u de vragenlijst digitaal invullen https://umfragen.tu-dortmund.de/index.php/955218. De papieren versie ligt dit weekend achter in de kerk. Van harte aanbevolen.
5. Op zaterdag 27 augustus is er weer een  ParochieDag

Vastenactie 2022 
In deze 40-dagentijd steunen we het project ‘Hoop doet leven’. Vermeldt bij uw donatie het projectnummer 401854 en het bedrag wordt door de Landelijke Vastenactie nog eens verhoogd met 50 %. Lees er meer over op bladzijde 28 van de Saamhorig of klik hier voor de brief over deze actie die onze MOV-groep heeft geschreven.

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. Aan u allen het verzoek, dit jaar als het kan extra gul te zijn, de parochie heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft meer inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.  U kunt HIER  de brief voor de parochianen lezen.

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie. De mandjes achter in de kerk blijven gewoon staan voor contant geld.

 

Wekelijkse Bijbel Meditaties
Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Kinderwoorddienst
Er wordt elke week  weer een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over de kwd ( klik op cursief )

 

Spreekuur van pater Yan Asa
Pater Yan Asa zal op elke eerste vrijdag van de maand, beginnend op vrijdag 3 september, een eucharistie viering met aanbidding verzorgen. Tijd: 11:00 tot 12:00 uur met aansluitend koffie drinken. Pater Yan is na de viering beschikbaar voor het inloopspreekuur dat tot 13:00 uur duurt. Op de overige vrijdagen van de maand is er geen viering maar houdt pater Yan van 11:00 tot 13:00 uur het inloopspreekuur. 

De Graankeuken
Op de laatste zondag van elke maand. De eerstvolgende verkoop is op zondag 29 mei. De opbrengst hiervan gaat naar onze parochie. Er is nog wel een verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Sylvia van Rijn
In verband met de ziekte van Sylvia van Rijn kunt u bij vragen rond stervensbegeleiding en overlijden voorlopig het beste even contact opnemen met pater Yan Asa, telefonisch bereikbaar 06-22165897 of per mail via yansen_2006@yahoo.com

Fotograferen in de kerk.
Wij willen de mensen er op attenderen dat fotograferen/filmen tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.  wet op de privacy