Home

Op het parochiecentrum is Roel Schoonderbeek uitsluitend bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Extra mededeling

Onze parochie is op zoek naar een vrijwilliger die onze website wil bijhouden. Zie hiervoor de bijlage
1. Diaken Han Hartog heeft “een woord van dank” uitgesproken naar aanleiding van zijn emeritaat. Deze is hier te lezen.
2. Kerststallen  tentoonstelling in de Hofkerk. Lees hier meer over 
3. De Wereldwinkel is in de maand december aanwezig. Er worden non-food artikelen verkocht na de viering in de Geinzaal.
4. Hier
 vindt u de oproep om mee te helpen om kerststukjes te maken
en/of rond te brengen naar onze mede parochianen.
5. Ensemble Mamyo nodigt u uit om mee te komen zingen. Kom ons versterken, wij zijn op zoek naar vrouwelijke koorleden. De repetities zijn op de maandag van 10:30 tot 12:00 uur, lijkt het u leuk om een repetitie bij te wonen dan bent u van harte welkom.
6. Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie kan tot en met 31 januari 2024. Deze zal plaatsvinden op Hemelvaartsdag 2024, dat is op donderdag 9 mei in kerkgebouw De Drie Stromen. De voorbereidingen hiervoor starten op zondag 3 maart en zullen wekelijks duren tot en met zondag 5 mei 2024. Aanmelden via het parochiesecretariaat, telefoon 06 5878 5614, via mail pardegraankorrel@hetnet.nl. Het inschrijfformulier is tijdens vieringen ook achter in de kerk te vinden.    
7. De Graankeuken zal op zondag 31 december weer aanwezig zijn met de verkoop van lekkere hapjes en eten. De verkoop op deze dag zal alleen op bestelling zijn. Als de definitieve details bekend zijn zult u hierover geïnformeerd worden.

 Visie op een vitale en missionaire parochie Clara & Franciscus
Dit is de titel van de notitie waaraan door het bestuur in de afgelopen maanden gewerkt is en die wij binnenkort hopen af te ronden. De notitie is gebaseerd op de gesprekken die in de afgelopen maanden gevoerd zijn na afloop van de presentaties die door een vertegenwoordiging van het pastoraal team en het bestuur op alle locaties gegeven zijn over de noodzaak om te komen tot de keuze voor een centrumkerk binnen ons samenwerkingsverband.
Ook heeft het bestuur meerdere vergaderingen aan dit onderwerp gewijd. De uitkomst hiervan is dat wij in dit keuzeproces voor een aantal dilemma’s zijn komen te staan. Deze dilemma’s hebben wij verwoord in de notitie, die wij in het najaar willen bespreken met ons Bisdom.
Namens het bestuur van het SWV Clara & Franciscus,
Pastoor Marianus Jehandut SVD vz
En Paul Proost vice – voorzitter

Actie Kerkbalans
De tweede helft van januari wordt traditiegetrouw de Actie Kerkbalans gevoerd. Velen van u geven al een regelmatige en royale bijdrage aan de parochie, maar vele anderen doen dit eens per jaar als de actie loopt. U krijgt een brief over de actie in de bus. GEEF VANDAAG, VOOR DE KERK VAN MORGEN ! 

Collectes
Nu veel mensen hun aankopen betalen door te pinnen is er veel minder contant geld in omloop. Dat is ook te merken in onze zondagse collectes. Om de mensen zonder los geld tegemoet te komen is er een QR-code aangemaakt. In de betaal-app van uw bank op uw telefoon zit een optie om via een QR-code te doneren. Scan onze code, pas zo nodig het bedrag aan, en uw bijdrage staat op de bankrekening van de parochie. De mandjes achter in de kerk blijven gewoon staan voor contant geld.

Kinderwoorddienst
Er wordt elke week  weer een KinderWoorddienst (kwd) verzorgd tijdens de zondagsviering. Een uitleg over de kwd ( klik op cursief )
De Kinderwoorddienst heeft een eigen facebookpagina. De Facebook-groep is te vinden als: ‘Kinderwoorddienst Parochie De Graankorrel’