Home

Vormselviering in Amsterdam Zuid Oost
De Graankorrel, samenwerkingsverband Clara – Franciscus
Zater­dag­mid­dag 19 sep­tem­ber was de vormsel­vie­ring in de Graan­kor­rel in Am­ster­dam Zuid Oost (Bijlmer). De helft van de vor­me­lin­gen was onlangs katho­liek gewor­den en deed nu ook de eerste heilige communie. Cate­chiste Santa Jaddoe had de vor­me­lin­gen voor­be­reid op deze mooie dag, samen met pater Yan Asa svd en de vie­ring werd ook live gestreamed want na­tuur­lijk was er onder het corona regime niet al te veel plaats in de knusse kerk ( lees meer…)

ALPHA- cursus over het christelijk geloof
Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korte introductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgen de deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar over geloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs- en levensvragen. Het aantal deelnemers is beperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen! Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl

Vredesweek 2020 
Ieder jaar in september vieren we een weeklang vrede. Moeten we vrede dan beperken tot één week? Het is een levenslang proces van werken en leven voor een samenleving waarbinnen iedere mens in blijvende vrede kan leven, vooral in tijden van crisis zoals ook deze tijd ongetwijfeld is. ( lees verder….)

Laudato Si ‘middag
Op 12 september hielden we een Laudato Si-middag voor de Clara & Franciscusparochie. Deze bestrijkt heel Amsterdam-Oost en Amsterdam Zuidoost. Het was een mooi, sfeervol, en inhoudelijk rijk evenement in de Urbanuskerk te Duivendrecht. De ongeveer 32 deelnemers konden in twee rondes deelnemen aan allerlei workshops, waaronder een scheppingswandeling, een lectio divina van het slotgebed in Laudato Si en duurzaam bloemschikken. We sloten de middag af met een korte gebedsviering. Het planten van een speciale Laudato Si-boom vormde daar een onderdeel van. Een kunstenares had op een houten schild in mooie letters een korte uitleg aangebracht en de datum vermeld. Elke deelnemer hielp mee bij het planten door een beetje grond om de boom te scheppen. Het is mooi te bedenken dat er over 10 of 15 jaar een boom staat met prachtige bloesems in het voorjaar en heerlijke vruchten in de zomer. Zie ook deze website: https://netrv.be/ecokerk/98-laudato-si/662-waar-groeit-een-laudato-si-boom

Onze vieringen vanaf augustus. 
Sinds juli is het maximale aantal personen tijdens een viering 42 bezoekers. Er zijn vieringen op zaterdagavond om 19:00 uur en op zondagmorgen om 11:15 uur. De vrijdagochtend vieringen zijn nog niet opnieuw begonnen. De kinderen zijn op zondag weer welkom in de Kinderwoorddienst.
Het aanmelden voor de vieringen en ook de andere beperkende regels blijven nog van kracht. Voor De Graankorrel in De Drie Stromen geldt nog steeds het volgende protocol Lees verder..

Ziekendag 2020
In verband met de nog steeds voortdurende corona epidemie vindt de leiding van onze parochie het niet verantwoord om in oktober de jaarlijkse ziekendag te organiseren. Wie toch heel graag een ziekenzalving zou ontvangen kan zelf contact opnemen met pater Yan, dat kan rechtstreeks of via het parochiecentrum.

Brieven
1. Update 1 augustus vanuit India, Pater James Arul SVD
2. Woord en Communieviering Hier klikken
3. Brief over Racisme en Discriminatie
4. Afscheidswoord Mgr Punt