MOV

De letters staan voor Missie, Ontwikkeling(swerk) en Vredesactiviteiten. Onze groep bestaat uit  8 personen waarvan drie pastores. Met elkaar denken we na hoe we de akties voor mensen elders op de wereld kunnen vertalen naar onze parochie. De acties zijn veelal door kerkelijke aangedragen. Er is een lijst waarop staat of er een verplichte of vrijwillige collecte is(dit is aan het bestuur om te beslissen).

We proberen soms op ludieke wijze iets te presenteren of er een stukje over te schrijven voor Saamhorig of in Tussentijds. Bij vele acties is ook een tweede collecte of een deurcollecte. Bij sommigen acties kunnen parochianen die dat willen zelf een bedrag naar de organisatie overmaken.

Samen met de dienstdoende voorganger proberen we aandacht voor de actie/organisatie te bewerkstelligen en soms maken we samen een viering. Onze grootste actie is de Vastenactie.
Hiervoor krijgt U een op naam gestelde acceptgiro thuis en dit levert samen jaarlijks zo’n € 3000,- op.

Ons Duitse zustertijdschrift Kontinente
Nieuwe rubrieken
Naast de vertrouwde prachtige reportages en foto’s zijn er ook enkele nieuwe rubrieken. Zo vertellen in de rubriek “Mijn land, mijn leven, mijn liefde” gewone mensen van over de hele wereld wat hen in het dagelijkse leven inspireert en bezighoudt.
Lezen op uw computer
U kunt nu eenvoudig kennismaken met Kerk Wereldwijd door het op uw computer, laptop of tablet te lezen. Ons blad verschijnt slechts eenmalig als e-Paper. Bent u enthousiast geworden, neem dan een abonnement op onze gedrukte versie. Die verschijnt zes keer per jaar voor slechts tien euro (bij automatische incasso).
Ik wens u veel leesplezier toe.
Hartelijke groet,
Marianne Baijens
Coördinator Bureau en
eindredacteur Kerk Wereldwijd

missio1

 

Acties die we ondersteunen: 40 dagen tijd voor bezinning : Even iets minder, voor een ander

Stap Verder, diaconaal oecumenisch centrum Zuidooststap verder
Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
Openingstijden: ma t/m vrij 9-17 uur
tel: 020-8457566
mobiel (GT): 06-86388077
mobiel (Lyca): 06-85769966
e-mail: erikafeenstra@stapverder.org
website: www.stapverder.org

Week van de Nederlandse Missionarissen,
Geloven in de ander – samen op zoek naar perspectief en hoop

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Bezoekadres:
Lutherse Burgwal 10
2512 CB DEN HAAGmissionarissen
Postadres:
Postbus 16442
2500 BK DEN HAAG
T: 070 – 31 36 731
E: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

 

Memisa,  CORDAID MEMISAMemisa
070-3136500 Bereikbaar op
werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.
info@cordaidmemisa.nl
Postadres Postbus 16438
2500 BK Den Haag
Bezoekadres Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag

MIVAMIVA
Vijverstraat 12, 4818 ST Breda
E: info@miva.nl
T: 076-5217150

Solidaridad Nederlandsolidaridad
‘t Goylaan 15
3525 AA Utrecht
tel: 030 272 03 13
e-mail: info@solidaridad.nl
website: www.solidaridad.nl

MISSIO (Pauselijke Missiewerken Nederland)
Postbus 93140wereldmissie
2509 AC Den Haag
Bezoekadres:
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
2593 BN Den Haag
E missio@missio.nl
T +31 (0)70 – 304 74 44
F +31 (0)70 – 381 83 55

 

PAX Vredesweek
Bezoekadres:
Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrechtpax vredesweek
Telefoon: 030 – 233 33 46
Postadres
Postbus 19318
3501 DH Utrecht

 Kerk in Actie

PAX nieuwsbrief

 

Achtergrond kerk en milieu

Vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en levensstijl. De projectgroep Kerk en Milieu, van de Raad van Kerken in Nederland, bracht ze samen in het Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.  www.kerkenmilieu.nl

CONNECT2US

“Op deze website vindt u in verschillende talen goede voorbeelden voor de omgang met vluchtelingen en asielzoekers. Kent u zulke mensen en loopt u tegen vragen aan, kijk dan eens op deze vrolijke website en doe er uw voordeel mee. Ook heel leuk om samen met iemand van buitenlandse afkomst eens doorheen te lopen.”