Werkgroepen

Werkgroepen sturen minimaal 1 afgevaardigde naar de Algemene Parochievergadering,
deze zijn ook openbaar voor parochianen.

 

Gebed bij het begin van een vergadering

Goede God, onze Vader,
U gaf ons mensen
-ooit –
-toen u alles schiep dat is –
de opdracht om hoeder te zijn.

Hoeder
niet alleen van onze broeders en zusters
maar van alles
op Uw aarde
dat leven is
en dat leven geeft.
In het zweet van ons aanschijn
hébben we gewerkt
– en werken we nog –
op Uw woord;
tot welzijn van heel Uw schepping.
Goede God, Uw Zoon
heeft Petrus de opdracht gegeven
Zijn Kerk verder te bouwen.

Daaraan hébben we gebouwd,
– en bouwen we nog –
wij mensen
-een enkeling als rechtstreeks antwoord
verbonden met Petrus’ ambt
ontelbaren vanuit de doop geroepen
en voorzien van de velen gaven van de Geest.

Vandaag zijn wij in vergadering samen:
hoeders die willen koesteren wat kostbaar is,
bouwers die mee willen werken
aan Uw stralende toekomst.

We bidden U,
zie met erbarmen
naar het werk van onze handen,
vervolmaak wat daarin ontoereikend is
Open onze oren,
en open ons hart,
opdat we verstaan
wat U ons te doen geeft
nu en alle dagen die komen.
Amen!

Han Hartog, december 2015