Vormselviering 2018

VORMSELVIERING 2018 – Santa Jaddoe – Catechiste.

Op tweede Pinksterdag 21 mei 2018 heeft de Bisschop Mgr. Hendriks het heilig Vormsel toegediend aan 24 jongeren en volwassenen in het kerk­centrum ‘De Drie Stromen’. We zijn dankbaar voor een bijzonder mooie viering door de kracht van Gods Geest in de Graankorrel.

Mgr. Hendriks schrijft het volgende op zijn website:

Quote

Kracht van de Geest voor Duivendrecht en Amsterdam Zuid Oost

Feestelijke vormselviering in ’De Drie Stromen’

nieuws – gepubliceerd: maandag, 21 mei 2018

Op tweede Pinksterdag mocht ik het heilig Vormsel toedienen aan 24 jongeren uit de parochies De Graankorrel (Amsterdam Zuid Oost) en Sint Urbanus (Duivendrecht) in het kerk­centrum ‘De Drie Stromen’ in Zuid Oost. De parochies maken deel uit van het Samen­werkings­verband Clara en Franciscus waarvoor elders nog een tweede vormsel­viering is. Het was een warme, hartelijke en vurige heilige Mis.

De vormelingen waren voorbereid door catechiste Santa Jaddoe, diaken Theo van Stiphout en Charles Lake. Samen met diaken Han Hartog waren zij ook bijzonder bij deze mooie viering in een volle kerk betrokken. De vormelingen en de geloofs­gemeen­schap waren een beeld van wat wij zijn als katholieke kerk: wereldwijd, universeel, alle landen en talen omvattend. Diaken Han Hartog verwees in dit verband in zijn openingswoord naar het Pinksterwonder dat mensen van alle rassen en talen één maakt. 

De feestelijke viering werd muzikaal verzorgd door het koor Lobi Makandra o.l.v. Wim van Lint, terwijl Simon Blijleven het orgel bespeelde. Een viertal vormelingen deed op deze dag ook de eerste heilige communie en in de kerk waren verschillende kinderen aanwezig die zich voorbereiden op het heilig doopsel. Ook zijn er hier ieder jaar volwassenen die toetreden tot de katholieke kerk door doopsel en vormsel, een stap die wij iedereen kunnen aanbevelen!

Na de viering ontmoette ik Danielle, die in Zuid Oost het parochieel kinderkoor leidt met allerlei activiteiten daaromheen, zoals muziekles, spel en godsdienstige vorming en zomers druk bezochte kampen. Zeven kinderen van het koor werden gevormd. Ik moest erbij denken aan het “oratorio” zoals dat bij de Salesianen en in de parochies van het bisdom Milaan gebruikelijk is. Heel mooi!

Van harte proficiat aan de vormelingen, hun ouders, familie en begeleiders en aan deze parochies!

Bericht geschreven door Mgr. Dr. J. Hendriks –

zie link naar zijn website  .https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=1766&t=Kracht+van+de+Geest+voor+Duivendrecht+en+Amsterdam+Zuid+Oost