Pastores

Pastor Leo Nederstigt

Is als priester eerstverantwoordelijke voor de ABG-parochie.
Hij is de officiële “pastoor” voor de parochies in de regio.
Als zodanig zit hij ook in het bestuur van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus.

E-mail: Leonederstigt@hetnet.nl

————————————————————————————-

Diaken Han Hartog MEdDiaken Han Hartog

Bereikbaarheid:

Telefoon: 06 49904670
(Niet op maandag)
E-mail: diaken.hartog@gmail.com

Spreekuren:

Dinsdag 10-11 uur in Sint Petrus’ Banden
Woensdag 10-11 uur in de Nieuwe Stad
Donderdag 10-11 uur in Sint Petrus’ Banden
Vrijdag 10-11 uur in de Drie Stromen

Achtergrond:

Ik ben sinds 2004 werkzaam in het pastoraat. In 2010 heb ik een Master-graad behaald in de filosofie en theologie. Ook ben ik dat jaar door bisschop Punt in de Bavo Kathedraal in Haarlem tot permanent diaken gewijd. Sinds november 2010 aangesteld in de regio Amsterdam-Oost en benoemd als eerst aanspreekbare voor parochie Sint Petrus’ Banden in Diemen. Daarnaast in november 2014 benoemd in parochie De Graankorrel als eerst aanspreekbare pastor. Dat betekent dat ik de pastorale eindverantwoordelijkheid draag. De aanstelling is voor slechts 50%. Daardoor gaat het om een pastoraat op wat meer afstand dan mijn voorgangers.

Ik ben ooit erg geraakt door het volgende gebed: Schepper God, zaaien wil ik en dan wachten vol vertrouwen. Tot uit het donker aan het licht komt wat in diepte verborgen was. Zaaien wil ik in uw tuin God, bloementuin, mensentuin. En dan wachten vol vertrouwen op wat uit het donker aan het licht komt. Bloemen die opengaan, mensen die opbloeien. Laat mij zaaien in uw tuin!

Aldus geïnspireerd ben ik vooral actief in het basispastoraat. De zorg voor de naaste en het verbinden van mensen en organisaties, heeft mijn bijzondere belangstelling.

Sinds 2002 woon ik met mijn vrouw Els en dochter Iris in Hoofddorp.

————————————————————————————————————-

Logo SVDPater Marianus Jehandut SVD Marianus Jehandut

Missionaire Leefgroep SVD Amsterdam
Pastorie van de H. Urbanusparochie
Rijksstraatweg 232, 1115 AV DUIVENDRECHT
Tel: 020- 6992392, e-mailadres: mjehandut1@yahoo.com

Marianus Jehandut.
Ik kom uit Flores, Indonesië en ben in Nederland gekomen in 1997 en priester gewijd 1992.
Als lid van een internationale religieuze missiecongregatie SVD (Socieats Verbi Divini – het Gezelschap van het Goddelijk Woord).
Op 1 juni 2012 wordt ik door de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr.Josef  M.Punt benoemd tot priester assistent in de regio parochieverband Clara-Franciscus Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost.
Binnen de regio werk ik vooral in de Graankorrel en H.Urbanus parochie.

NB: Naast mijn naam en adres staat het symbool van de SVD wereldwijd.
De leden van onze congregatie werken in vier zones: Europa, Afrika-Madagaskar, Amerika en Azië-Pacific.


Logo SVDPater James Arul SVD 

Ik ben pater James Arul SVD en ik kom
uit India.De naam van mijn provincie is Tamil Nadu. Die ligt in het zuiden van India. Mijn moedertaal is Tamil.
Ik ben lid van de congregatie noemen wij in het Nederlands “Missionarissen van het Goddelijk woord”.Vier jaar geleden ben ik gewijd als priester in India.

Daarna werd ik benoemd en gestuurd als missionaris naar Nederland. Pas drie jaar geleden kwam ik naar Nederland en de eerste twee jaren leerde ik Nederlands in Utrecht. Na mijn taalstudie heb ik een pastorale inburgeringscursus gevolgd in de Sint Martinus parochie te Leidschendam-Voorburg, Den Haag.

Hierna ben ik benoemd voor de regioparochie Clara en Franciscus om samen te werken met mijn medebroeders pater Marianus en pater Sedfrey. Ik ben hier in deze parochie om uw geestelijk leven te ondersteunen. Op onze levensweg betekent geestelijke ondersteuning: elkaar nodig hebben. Dus zullen wij elkaar steunen, zodat ons leven vreugdevol en zinvol kan zijn. Hartelijk dank voor jullie warm welkom.


   Logo SVD Pater Sedfrey Nebres SVD

Is op dit moment stagiair in de ABG-parochie.
Hij is priester en ook lid van de communiteit van de SVD

 

 ———————————————————————————————-

Diaken Erik Sengers           Erik Sengers

In november 2011 werd ik diaken gewijd. Velen vroegen zich af waarom, maar voor mij en mijn gezin was het de vormgeving van wat we willen blijven doen in de kerk en wat we daaraan belangrijk vinden. Waar het om gaat in kerk en Evangelie laat zich in een paar kernwoorden uitdrukken: vrede, gerechtigheid, barmhartigheid, genade – en zoveel meer woorden. Er worden mensen gevraagd die dat ook in organisatie en liturgie verder dragen naar de toekomst, en die dat in de samenleving kunnen vertellen.

Waarom zou ik dat niet doen met de capaciteiten die ik heb, als ik daartoe geroepen word?

Als diaken beweeg ik me graag op het grensvlak van kerk en samenleving. Mijn werkzaamheden bevinden zich voornamelijk buiten de parochie. Mijn hoofdtaak is de organisatie en activiteiten van de caritas in het bisdom, daarnaast geef ik les aan hogescholen in de sociale wetenschappen,  godsdienstsociologie en de caritaswetenschap en doe ik onderzoek op dat vlak. Verder ben ik voorzitter van een adviesraad voor het stadsdeel Zuidoost en van de medezeggenschapsraad op school. Ook als ik dat doe, doe ik dat als diaken.

Sinds zeven jaar woon ik met mijn gezin (twee dochters) in de Bijlmermeer. Maar onze betrokkenheid bij de katholieke kerk in de regio Amsterdam Oost is er al sinds ons huwelijk, nu zeventien jaar geleden. Toen kwamen we te wonen in de Indische Buurt, mijn pastorale stage deed ik bij bij de Martelaren in de Watergraafsmeer, en toen de kinderen kwamen verhuisden we naar de Bijlmermeer. Het is een boeiend stukje Amsterdam, met veel nationaliteiten, arme en rijke mensen, veel betrokkenheid bij elkaar en veel sociale verbanden. De kerk heeft hier zeker wat te betekenen.

Als diaken ben ik onbezoldigd, vrijwilliger zoals zoveel anderen die zich met hart en ziel inzetten. Maar dat betekent ook dat ik beperkt ben in mijn inzet. Ik vind het spannend om er te zijn voor de mensen die ik tegenkom waar ik me bevind. Dat zijn niet altijd de meest kerkbetrokkenen. Waar er een beroep op me gedaan wordt zal ik naar vermogen meedoen in liturgie en catechese in de parochies. Ik hoop velen van u binnenkort (wederom) te ontmoeten.

 

Diaken Coen van Loon

Is verantwoordelijke voor de Martelaren van Gorkum.
Vervolgens is hij verantwoordelijk voor diaconale projecten in Zuidoost en in de ABG-parochie.

 

 

 

Diaken Theo van Stiphout

Is onbezoldigd diaken in Duivendrecht. Hij werkt al lang in deze parochie en is eerstverantwoordelijke. Hij is de scretaris van de pastoresvergadering en doet heel veel catachese.

 


Wij zijn in onze regio gezegend met een aantal emeriti en gepensioneerden, die nog heel wat taken, vooral liturgische taken, vervullen.

Waaronder de priesters:

Frans Mulders, SMAFrans Mulders

Ik ben Frans Mulders, geboren in 1937 te Varik, een dorp aan de Waal in de Beneden Betuwe. Na het gymnasium te Cadier en Keer (klein seminarie)te hebben doorlopen en ook het groot seminarie te Aalbeek bij Valkenburg ben ik in 1963 tot priestergewijd en in 1964 als missionaris naar Ghana uit gezonden. Daar heb ik 40 jaar missionair en pastoraal werk mogen doen, zowel op het platteland als in de stad. Ik kijk nu met de nodige voldoening op die tijd terug. Ghana is mijn thuis geworden en ik ga er nog graag een paar weken per twee jaar op bezoek. Ik hou van de Ghanese mensen, vooral van hun spontaneïteit en grote gastvrijheid, van hun geloof en hun levendige religieuze vieringen.

Het werd voor mij een nieuw begin en een uitdaging om in 2005,terug in Nederland,  de pastorale zorg voor de parochie De Graankorrel op me te nemen. Dat mocht ik doen tot aan  mijn emeritaat in 2013. Toch blijf ik nu nog graag voorgaan tijdens de zondagvieringen, wanneer er een beroep op mij wordt gedaan. Maar vooral blijf ik alert, ook nu ik gepensioneerd ben, om samen met anderen  een missionaire invulling te blijven geven aan mijn leven.  Dat doe ik in de vorm van vrijwilligers werk  o.a. als lid van de M.O.V. groep  van onze parochie.

 

Pater Gerard Noom SMA