Pastores

Pastor Nico van der Peet.
Mail: nam.van.der.peet@wxs.nl

Is in 2017 als priester door het Bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd als administrateur van de Samenwerking Clara & Franciscus, met een aanstelling van 0,10 fte.

Pastor van der Peet is pastor in de Nieuwe Augustinuskerk aan de Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord. In 1990 is hij in de Sint Bavo kathedraal in Haarlem gewijd tot diaken en priester.
Daarna heeft hij gewerkt in de Lucasparochie in Osdorp en vanaf 2004 heeft hij de vorming begeleid van de Augustinusparochie,  die toen nog bestond uit vijf gemeenschappen.


Diaken Han Hartog MEdDiaken Han Hartog

Bereikbaar 06 49904670 (niet op maandag) en mail: diaken.hartog@gmail.com

Spreekuren Dinsdag 10-11 uur in Sint Petrus’ Banden
Woensdag 10-11 uur in de Nieuwe Stad
Donderdag 10-11 uur in Sint Petrus’ Banden
Vrijdag 10-11 uur in de Drie Stromen

Diaken Hartog is sinds 2004 werkzaam in het pastoraat. Sinds november 2010 is hij aangesteld in de regio Amsterdam-Oost en benoemd als eerst aanspreekbare voor parochie Sint Petrus’ Banden in Diemen. Daarnaast is hij in november 2014 benoemd in parochie De Graankorrel als eerst aanspreekbare pastor. De aanstelling is in elke van deze parochies voor 50% fte.


Pater Marianus Jehandut SVD Marianus Jehandut

Missionaire Leefgroep SVD Amsterdam
Pastorie van de H. Urbanusparochie
Tel: 020- 6992392, e-mailadres: mjehandut1@yahoo.com

Pater Marianus komt uit Flores, Indonesië en is priester gewijd 1992 en naar Nederland gekomen in 1997. Op 1 juni 2012 is hij door de bisschop van Haarlem-Amsterdam Mgr. Josef M. Punt benoemd tot priester assistent in de het parochieverband Clara-Franciscus in Amsterdam Oost. Binnen de regio werkt hij vooral in de Graankorrel en de H. Urbanus parochie.


Pater James Arul SVD
Tel: 020- 6992392,
e-mailadres: ajamessvd@gmail.com

Pater James Arul SVD komt uit India, uit de provincie Tamil Nadu in het zuiden van India. Zijn moedertaal is Tamil. Hij is lid van de congregatie SVD en in 2012 priester gewijd. Daarna is hij als missionaris naar Nederland gestuurd. Na een taalstudie heeft hij een pastorale inburgeringscursus gevolgd in de Sint Martinus parochie te Leidschendam-Voorburg, Hierna is hij benoemd voor de regioparochie Clara en Franciscus.


Catechiste Santa Jaddoe
Mail: catechiste.sj@gmail.com

Catechiste Santa Jaddoe is verantwoordelijk voor de opleiding van ‘nieuwe katholieken’, mensen die op volwassen leeftijd besluiten toe te treden tot de Rooms-katholieke kerk. Zij begeleidt ook jaarlijks de (jonge) mensen die het H. Vormsel willen ontvangen en verzorgt in het kerkgebouw De Drie Stromen de voorbereiding en toediening van het H. Doopsel.


Pastor Sylvia van Rijn
Mail: villa.lila@hotmail.nl

Pastor Sylvia van Rijn is binnen onze parochie het aanspreekpunt voor mensen die aan het eind van hun leven zorg en aandacht nodig hebben in de vorm van stervensbegeleiding. Sylvia is ook beschikbaar voor rouwverwerking en uitvaarten.


Binnen de parochie De Graankorrel zijn wij bovendien gezegend met twee emeriti pastores.

Pater Frans Mulders SMA
Mail: f.mulders8@chello.nl

Frans MuldersPater Mulders is geboren in 1937 te Varik, een dorp aan de Waal in de Beneden Betuwe. Hij is in 1963 tot priester gewijd en in 1964 als missionaris naar Ghana uit gezonden. Daar heeft hij 40 jaar missionair en pastoraal werk mogen doen. Hij houdt van de Ghanese mensen, vooral van hun spontaneïteit en grote gastvrijheid, van hun geloof en hun levendige religieuze vieringen. Hij vond een nieuwe uitdaging in 2005, terug in Nederland, in de pastorale zorg voor de parochie De Graankorrel. Dat deed hij tot aan zijn emeritaat in 2013. Hij blijft nog graag voorgaan tijdens de zondagvieringen, wanneer er een beroep op hem wordt gedaan. Maar vooral blijft hij alert, ook als gepensioneerde, om een missionaire invulling te geven aan zijn leven. Dat doet hij in de vorm van vrijwilligerswerk o.a. als lid van de M.O.V. groep van onze parochie. Sinds 2017 bekleedt hij daarnaast de functie van overste van het Nederlandse District van de Sociëteit van Afrikaanse Missien.

Pater Gerard Noom SMA
Mail: noomger@yahoo.co.uk

Pater Noom heeft evenals pater Mulders zijn priesterleven voor een groot deel doorgebracht in Ghana.
Binnen onze parochie gaat hij nu nog regelmatig voor in zondagsvieringen.
Ook gaat hij voor in de Seniorenhuizen


Andere pastores binnen de Samenwerking Clara en Franciscus.

Diaken Coen van Loon
Mail: pastor@hofkerk.amsterdam

Diaken Van Loon is eerst aanspreekbare van de Parochie H.H. Martelaren van Gorkum.
Daarnaast is hij voor een aantal uren aangesteld voor het samenwerkingsverband.
Tevens is hij de regionaal verantwoordelijke voor de diaconie.


Diaken Theo van Stiphout
Mail: t.stiphout@kpnmail.nl

Diaken Van Stiphout is diaken werkzaam in de Parochie van de H. Urbanus in Duivendrecht.
Hij is de secretaris van de pastoresvergadering binnen de samenwerking Clara & Franciscus
en houdt zich onder andere bezig met catachese en diaconie