Partners

Het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Sinds april 2014 vormen de vijf parochies in onze regio een personele unie.
Dit betekent dat zij op weg zijn naar steeds meer samenwerking.

De vijf parochies hebben 7 kerkgebouwen met een aantal pastorale krachten.
De meesten van hen hebben zich voorgesteld in diverse bladen van ons nieuwe kerkblad SAAMHORIG

Het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus bestaat uit de volgende vijf parochies:

HH Anna, Bonifatius en Gerardus Majella
HH Martelaren van Gorcum
Sint Petrus’ Banden
Sint Urbanus
De Graankorrel met 2 kerklokaties

———————————————————

Mede eigenaren  De Nieuwe Stad

PGZO waaronder PERKI

ELG

CBC

Mede eigenaren De Drie Stromen

PGZO waaronder PERKI

——————————————————–

Medegebruikers van ons kerkgebouw De Drie Stromen

Zevende Dags Adventisten

Church of Pentecost

Ghanese Presbyterianen

Jongeren gebedsgroep Sekinah

Pinkstergroep Gouden Sjofar

Medegebruikers van ons kerkgebouw De Nieuwe Stad

Bon Notitsia   – Antilliaanse 7e dagsadventisten

Thrue Faith Church  – Afrikaanse 7e dagsadventisten

New Life Christian Center Maranatha

Reformed Presbyterian Church

Grace Fellowship International Ministries

Presbyterian Church of Ghana

Christ Church Amsterdam