Kerkbijdrage

Onder aan deze pagina ziet u de barometer standen van de Kerkbijdrage samen met de Collecte

  • U kunt ons financieel steunen door tijdens de diensten de collectes niet over te slaan, bij voorbaat hartelijk dank.
  • Er is een maal per maand  de mogelijkheid om eten gekookt door vrijwilligers te kopen.
    In De Nieuwe Stad iedere 3e zondag van de maand, onder leiding van Zuleika James
    In De Drie Stromen iedere laatste zondag van de maand onder leiding van Danielle Arnold.
    Opbrengst is voor onze eigen parochie.
  • U steunt ons ook door een aankoop in de religieuze winkel in De Drie Stromen, met rozekransen, wijwaterbakjes, kaarsen etc.

Verder vragen wij voor speciale diensten een vast bedrag, om de kosten te dekken.
Bij vragen contact opnemen met het parochiecentrum.

Bankrekeningnummers t.n.v.
RK parochie De Graankorrel:
* voor Bijlmermeer NL89 INGB 000 494 4545
* voor Gaasperdam NL88 INGB 000 493 2244

In geval van periodieke overschrijving kunt u dat zelf met uw bank regelen,
of als u internetbankiert, zelf instellen bij datum en dan maandelijks.
De afschrijvingen zijn genoeg  bewijs voor de belasting, gift aftrekbaar bij meer dan 1% van uw verzamelinkomen op jaarbasis.

Wij zijn een   ANBI (klikkerdeklik) hier vind u het RSIN nummer en onze baten en lasten over 2016

 


 

Olimometer 2.52          Olimometer 2.52         Olimometer 2.52