Diaconie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De diaconie “PCI de Graankorrel” bestaat al zolang de parochie bestaat. Ze houdt zich bezig met hulpverlening aan individuele bewoners binnen het gebied van parochie de Graankorrel, die om uiteenlopende redenen tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Dit kan gaan om financiële ondersteuning, maar ook om adviezen op het gebied van budgetbeheer en natuurlijk ook ziekenbezoek.
Daarnaast ondersteunen we het oecumenisch centrum Stap Verder, het Jeannette Noëlhuis en andere kerkelijke hulpverleningsorganisaties binnen onze parochiegrenzen.

Diaconie – Caritas. Deze twee termen lopen door elkaar heen, terwijl ze elkaar niet of nauwelijks ontlopen. Diaconie is het woord dat ook in de protestantse kerken gebruikt wordt. De katholieke kerken in Nederland hebben dit woord in de laatste veertig jaar eveneens gebruikt. De laatste jaren is er echter een tendens terug te keren naar het woord ‘caritas’. Het is een keuze tussen een goede aansluiting met de protestantse zusters en broeders, of de aansluiting bij de mondiale ‘caritas’- beweging van de katholieke kerk.

Het rode caritas logo is een internationaal logo en is op die manier over heel de wereld te vinden. Vandaar de keuze.

Wilt U deel uit maken van deze groep of meer informatie, neem dan contact op met Berry Berkelmans, tel. 020-6967133.
Uw financiële steun is van harte welkom: t.n.v. diaconie De Graankorrel NL65 INGB 000 236 6038

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/