Dagelijks Bestuur

LOCATIEBESTUUR

Onze parochie De Graankorrel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus.
Het bestuur van Clara en Franciscus is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vijf samenwerkende parochies en wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de vijf locatie besturen.
Het locatiebestuur van De Graankorrel bestaat momenteel uit de volgende personen.

Voorzitter               Ingrid Wells               i.wells@hotmail.com

Secretaris               Chris Vonk                 f2hcjvonk@hetnet.nl

Penningmeester   Anita Trotman         anitatrotman@hotmail.com

Diaken                     Han Hartog               diaken.hartog@gmail.com

Over onze Baten en Lasten kunt u lezen bij onze ANBI status