Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Vaccant
Secretaris: Chris Vonk
Diaken: Han Hartog
Penningmeester:  Tim Stok
Bestuurslid Communicatie: zie vacature

Over onze Baten en Lasten kunt u lezen bij onze ANBI status