Korenfestival 5 Mei 2018 “Zingen van verzet en bevrijding”

Op Bevrijdingsdag, 5 mei, organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een Korenfestival “Zingen van verzet en bevrijding”.
Zeven koren uit diverse lidkerken zullen meewerken. Er is ook samenzang. Aan het eind is er een vesper.
Plaats : Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Tijd 14.00- 16.30 uur.

Binnenkort zal er ook een flyer beschikbaar zijn en op andere wijze aandacht voor dit korenfestival worden gevraagd.
De informatie zal ook door het Amsterdams 4 en 5 mei comité worden verspreid.

Met vriendelijke groet,
namens de organisatoren en het Dagelijks Bestuur,
Henk Meulink, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam