Rouw- en trouwkoor

Rouw- en trouwkoor van de parochie De Graankorrel.

In oktober 1984 is de toenmalige dirigent Michel Mudde, van het koor voor volkstaalliturgie uit de Nieuwe Stad, met verschillende leden van de dit koor en leden uit het gemengd koor van de Drie Stromen begonnen met een koor welke de diensten bij begrafenissen en trouwerijen kon opluisteren.
De repetities waren op dinsdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur in De Drie Stromen.
Na wisseling van dirigent in 1988 zijn de repetities verschoven naar de maandag morgen van 10:00 tot 12:00 uur dat tot op heden nog steeds het geval is.
In 1995 heeft dirigent Lodewijk de Weerd het dirigeerstokje overgenomen maar moest helaas voor de zomer van 2014 het koor mededelen dat het voor hem niet meer mogelijk was het koor nog verder te leiden. Het koor is blij dat de dirigent van het Gemengdkoor, Jacques van de Meer, dit koor zal dirigeren.

Het repertoire van het koor bestaat uit Latijnse, Nederlandse, Surinaamse, Antilliaanse en Engelse liederen. De dienstdoende pastores beschikken over een map met de beschikbare uitvoeringen en de kosten die aan het zingen verbonden zijn.
Het koor zingt zowel in het kerkcentrum De Nieuwe Stad als de Drie Stromen. Tevens bestaat de mogelijkheid om eventueel elders te zingen.

Het koor verzorgt ook al jaren de dienst tijdens de jaarlijkse ziekendag.

Contactpersonen: Anneke Verweij / Ria Kooistra. E-mail: Rouwentrouwkoor@parochiedegraankorrel.nl