Kinderkoor Happy Angel Biënna

Onlangs vond in mijn eerste nieuwsbrief van 7 oktober 2009 van het kinderkoor. Toen was er het besef dat wij echt al vijf jaar officieus bestaan. Officieel zingt het kinderkoor vanaf mei 2010, ons eerste Moederdag optreden, in de kerk. Wij zongen in het begin alleen in DDS, maar de kinderen wilden graag een uitdaging. Dus toen kwam DNS erbij. Ze zingen ook graag op jubileum en feestjes, Koningsdag, braderieën.

Hoe is het kinderkoor ontstaan?

Samen met Ali en Hennie deden wij met de kinderen actief mee voor actie schoenendoos. Ik vertelde Hennie dat de kinderen elke vrijdag bij mij thuis aan het oefenen waren en dat ik speelde met de gedachte om in de kerk met het samengesteld koortje te zingen. Hennie vond het een geweldig idee en stelde voor om tijdens een bestuurs-of parochievergadering dit te bespreken. Ook Hans v/d List en Alfons Ruitenbeek zagen het wel zitten. Waarom niet?

Zo kregen wij dus na de vergadering toestemming om elke vrijdagmiddag in de kerk te oefenen. Er zullen vast wel een paar mensen sceptisch geweest zijn en gedacht hebben:”dat houden ze niet lang vol”maar zie!!! God is met ons!! We zijn er nog steeds!!! Met vallen en opstaan!!!! Een naam hadden we al meteen.
Om Robiënna Reboe nooit te vergeten en altijd een beetje bij ons te hebben, hebben wij haar moeder om toestemming gevraagd het kinderkoor naar haar te vernoemen. Gelukkig stemde haar moeder toe met de naam:”Happy Angel Biënna”

Kinderen kwamen en gingen. Sommige vonden de liedjes saai, anderen schaamden zich ervoor als ze vertelden dat zij zongen in een kinderkoor in de kerk( ze werden uitgelachen). Weer anderen stopten omdat zij gingen puberen, verhuizen, school, sport, noem maar op. Maar er is een harde kern!! En die harde kern, brengt nog steeds nieuwe nieuwsgierige kinderen en kinderen die heel mooi kunnen zingen. Gelukkig is God een vader die voorziet, en hij schonk ons pianist Co van Melle. Gelukkig want zonder instrumentale begeleiding is het moeilijk zingen voor sommige kinderen.

Ook voor mij is het kinderkoor een zegen maar ook zeker een opgave. Ik heb gekozen voor toga’s. Mijn moeder Nesta en mijn nicht Corrie hebben de toga’s genaaid. Ik vind dat we allemaal gelijk zijn met de toga’s aan. De laatste keer, toen wij tijdens de doop van een vader en zijn dochter in de Sint Urbanuskerk zongen, hebben zij het collectegeld aan ons geschonken. Wij waren heel erg dankbaar en ik heb van dat geld nieuwe toga’s besteld. We zijn één koor, we vormen een eenheid, er is bijna( jongen/ meisje) geen verschil. In het begin had ik veel steun aan mijn schoonzus, Sherida, die vanuit Almere elke vrijdagmiddag naar Amsterdam reed om mij te helpen met de kinderen. En daarna juf Patricia die dat overnam. Maar doordat deze dames moeten werken is dat ook bijna over. Ook hier heeft God voor een oplossing gezorgd! We zijn net een vereniging of kinderclub. De grote kinderen gaan zich verantwoordelijk gedragen maar ook de Kleintjes! Ze helpen met opruimen en soms met afwassen. Gelukkig heb ik nu weer twee lieve moeders die erg betrokken zijn. Ze helpen overal mee!!

Hoe nu verder?

Sinds enkele maanden hebben wij twee gepensioneerde muziekleraren, meester Antoin Rene en meester Hummy Leeuwin, bereid gevonden om de kinderen en mij te helpen. Meester Antoin geeft de kinderen pianoles en leert ze middels het do-re-mi om de toon te zoeken en vast te houden. Hij leert ze ook de muzieknoten lezen. Gratis! Dit doet hij van 15.00 tot 17.00 uur in de kerk.
Meester Hummy geeft blokfluitles en leert de kinderen muzieknoten lezen. Kinderen die een van deze intrumenten of die anderen muziekinstrumenten willen uitproberen, zijn van harte welkom.
Op de vrijdag wordt dat moeilijk omdat de kinderen na school meteen doorlopen naar de kerk. Daar drinken ze en eten ze eerst wat warms( soep, bami, nasi, pannenkoeken, noem naar op). Ze kunnen wat bijkletsen. Wij bidden, bespreken onder anderen de tien geboden, de Bijbelverhalen, we staan stil bij wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is en vragen God om vergeving voor onszelf en de anderen. Na het eten, gaan we de kerkzaal in en gaan we serieus oefenen en zingen. Fouten mogen gemaakt worden, we lachen, vals zingen proberen we te corrigeren, we staan open voor elkaars ideeën en nieuwe liedjes.

Mijn grootste wens is om een keer mee te doen aan een korenslag. Ook nieuwe kinderen(met of zonder instrument) zijn van harte welkom. En natuurlijk mensen die muziekinstrumenten bespelen.

Verslag Kinderkoor activiteiten  2015- 2016 fotoverslag ziet u op de pagina van de Kinderactiviteiten

De kinderen zijn ook al 2 jaar naar een Kinderkamp geweest olv Danielle Arnold( leidster kinderkoor).
Voor aanmeldingen, informatie en of opmerkingen: KinderkoorHAB@parochiedegraankorrel.nl