Kinderkoor zoekt leden

OPROEP!!!!

Het kinderkoor  HAB is op zoek naar meer zangers en zangeressen.
Wij oefenen elke vrijdag na school van 15.00 tot 18.00 uur.
Locatie De Drie Stromenkerk
De kinderen kunnen tevens kiezen of ze pianoles of blokfluitles willen volgen.

Kom een keer proef zingen. Het is hartstikke gezellig.

Juf Danielle

Info  bij:
Daniëlle Arnold
Snelleveldstraat 106
1107VX Amsterdam
tel: 0654932709