Beheerscommissies

De Drie StromenDe Drie Stromen

De beheerscommissie van de Drie Stromen, die is opgericht namens de eigenaar-kerken (RK en PGZO), bestaat uit vrijwilligers die ten doel hebben om het gebouw in goede staat te houden en het juiste gebruik van het kerkcentrum te verzorgen. De beheerscommissie zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Het betreft het groot onderhoud om de technische staat op orde te houden en het dagelijks onderhoud zodat de gebruikers het kerkcentrum goed kunnen benutten.

Om het gebouw te onderhouden is veel geld nodig. Doordat het kerkcentrum met de bijbehorende zalen naast de beide eigenaar-kerken ook wordt gebruikt door andere kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties (gemeente, stadsdeel, winkeliersvereniging en VvE’s zijn er voldoende inkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen.

Keuken De Drie StromenVoor het dagelijks onderhoud is er een groep vrijwilligers die elke maandagochtend bij elkaar komt om huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Ook zorgen de vrijwilligers voor het bijhouden van de voorraden benodigd voor de exploitatie (van toiletrollen tot koffie) en bij vergaderingen wordt gezorgd voor de koffie en thee voor de bezoekende groep.

De commissie die momenteel bestaat uit:
Pieter Glaser, PGZO  (penning- meester),
Simon Blijleven, PGZO (secretaris),
Wil Kenter, RK  (huishouding),
Thea Blijleven – van Leeuwen, PGZO (voorzitter)
Joop Teunissen, RK (lid DB),
Henk de Boer, PGZO (lid DB),
Chris Vonk, RK (zaalverhuur)
en vergadert één maal per maand.

maquette DDS

De maquette is prachtig gerestaureerd door Pieter Glaser. En werd hier bewonderd door de beheers commissie van De Drie Stromen

 

 

 Bericht uit TJUCHEM

Het orgel is een enorm succes! Het is ronduit schitterend. Iedereen, predikanten, 5 organisten, waaronder ikzelf, gemeenteleden zijn enthousiast. Zelfs de orgelbouwer, Ingrid Noack van Orgelmakerij van der Putten uit Weener-Stapelmoor (D), een nuchtere Duitse, zei ,nadat we het orgel hadden geïntoneerd en gestemd, dat het een enorme aanwinst was en dat we geboft hebben met zo’n orgel. Dat zegt ze niet vaak. Ikzelf ga wekelijks naar Tjuchem. om op het orgel te spelen. Ook de combinatie Holpijp 8’en Roerfluit 4′ is schitterend. Of de Psalmen met de Subbas 16′ met pedaalkoppel en andere registers. Frescobaldi of Zipoli klinken ook prachtig op dit orgel.
Kortom, we zijn er enorm blij mee en het draagt tot dusver bij aan de promotie van de Erediensten in Tjuchem. We gaan er nog meer gebruik van maken voor de Evangelisatie.
Ook heb ik het doorgegeven aan de Stichting Groningen Orgelland, die alle orgelconcerten in de Provincie Groningen coördineert en excursies aanbiedt. Ook zij waren enthousiast  Volgens hen waren wij “uit het goede orgelhout gesneden” . Zo zien jullie, wat jullie aan ons hebben gedaan.

De Nieuwe Stad

Het gebouw is in 1993 geopend en is eigendom van de PGZO (protestanten), CBC (baptisten sinds 2013 deels eigenaar), ELG vierplek zuidoost (lutheranen) en als laatste een deel eigendom van de RK (de katholieken).

De beheerscomissie wordt gevormd door:
Wim Hilderink, RK, (voorzitter)
Tineke Bruggers, PGZO, (secretaris)
Sjouke vd Rij, PGZO, (penningmeester)
John Amofa, CBC, (lid DB)
Greta Cualman, ELG, (lid DB)

Minstens zes maal per jaar is er een algemene vergadering en daarnaast nog ongeveer 15 andere vergaderingen van het dagelijks bestuur met een afvaardiging van een kerk.

Henk Kroese, PGZO
Hans van Riet, PGZO
Edith Marfo, CBC
Jennifer Reid, ELG

Vergaderruimte DNSOns doel is om het gebouw in goede staat te onderhouden zodat de kerken er hun diensten en vergaderingen kunnen houden. Zij overlegt met de eigenaarkerken alsook met de vaste huurderkerken over het wel en wee. Geluidsoverlast, gebruik van de spullen, toezicht op kinderen en andere regels alsook wat hun wensen zijn. Voorts stuurt de beheerscommissie de drie mensen aan die in loondienst zijn. Dat zijn Sven, Heero en Ruud. Daarnaast hebben we nog onze klusjesman Frank die slimme oplossingen bedenkt en kunnen we Henk Spruit vragen over zaken als geluid, microfoons en kerktv.

Centrale hal DNSSpannend op dit moment is de betaalbaarheid van alles. Hoeveel willen we verhuren en wat wel en wat niet kan. Wanneer moet er dan schoongemaakt worden en is dat voldoende? Wat mag er volgens de vergunning en hoe zit het met de brandveiligheid, EHBO en BHV?
Tegenwoordig kun je informatie vinden  en zaalreservering alleen via dnsbeheer@gmail.com.

Genoeg te doen, we zijn altijd op zoek naar mensen die verder kijken dan hun eigen kerk en willen opkomen voor het gezamelijke belang want geen enkele kerk kan alleen een gebouw onderhouden dus we moeten samen werken.

Voorzitter: Wim Hilderink (RK)