Kinderwoorddienst

Vanaf 4 t/m 12 jaar zijn kinderen welkom bij de kinderwoorddienst (KWD). Het doel van de KWD is met kinderen het evangelie op een leerzame en speelse manier te benaderen.

Elke zondag bespreken de leidsters meestal hetzelfde thema als van de volwassenen viering.
Ze vertellen een dergelijk verhaal; in voor kinderen begrijpelijke taal.

Voor de 40-dagentocht kijk ook op onze Kinderactiviteiten pagina

Voor de palmpaasviering kijk op de Berichtenpagina

Kinderen hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen en raken actief betrokken door het zelf geven van antwoorden. Daarbij geeft de leid(st)er uitleg en informatie.
De kinderen kunnen meedoen aan een bij het thema betrokken activiteit.
De leidsters maken daarbij vaak gebruik van materialen van Stichting Samuel en/of van Kind op Zondag.

Tijdens de communieviering doen de kinderen mee in de kerk. Hierna mogen de kinderen terug naar de KWD of weer plaatsnemen in de kerk. Ook kunnen we ervoor kiezen dat de priester nog kort het thema met de kinderen nabespreekt.

Met 8 jaar kunnen kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. Voor die tijd krijgen ze tijdens de communieviering de zegen uitgereikt middels een kruisje op het voorhoofd. Vanaf hun EHC kunnen kinderen in het kader van de KWD ook als misdienaar helpen tijdens de viering.

  • Tijdens de hoogmis op grote feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren) en in de schoolvakanties gaan we door met de kinderwoorddienst.

Naast de KWD-vieringen organiseren we in de schoolvakanties (bij voldoende belangstelling) activiteiten, zoals Bijbelse films bekijken en bespreken, knutselactiviteiten, uitstapjes en voorstellingen.

Alle kinderen zijn welkom, zowel bij de Drie Stromen als ook bij de Nieuwe Stad. Ook verwelkomen we graag nieuwe KWD leid(st)ers. Laat ons weten als je interesse hebt, zowel in het voorbereiden van de KWD op een van de locaties of in het organiseren van de vakantieactiviteiten. Meld u aan via het contactformulier op de website of bel met het parochiecentrum 020 4002807

Kinderen ouder dan 12 jaar zijn ook welkom om mee te helpen bij de KWD-vieringen, o.a. als voorbereiding op een volgende stap op hun geloofsweg, het vormsel.

Vanaf ongeveer twaalf jaar is er mogelijkheid om vormsel te doen. Zie voor meer informatie over vormsel de pagina Sacramenten.

 


Gezinsviering op 31 december de kinderen hielpen mee met pater Frans Mulders op het altaar

pater Frans Mulders vroeg aan de kinderen waar zij voor zouden willen bidden.
Eerst durfden de kinderen niet. Toen sommigen dat wel durfden, vroeg de pater ze dat vragend aan God te bidden.
Zo leerde de pater de kinderen dat bidden eigenlijk praten tot en met God is.
Het was een mooie viering en goed vertegenwoordigd door kinderen!

Het jaar werd afgesloten met medewerking van het kinderkoor HAB  olv Daniëlle Arnold

 

 

 

 


1ste Kerstdag 2017 in De Drie Stromen

Zondag 30 juli 2017

Kinderwoord dienst, Met dank voor de gedoneerde knopen.

Het is met het Koninkrijk ook zoals met een heel groot visnet dat uitgegooid wordt in het meer. Als het grote visnet vol is, trekken de vissers het op de kant en zoeken ze alle goede vissen eruit. De slechte vissen gooien ze weg.

Moederdag

 

Palmpasen 2017

Net als vorig jaar hebben de kinderen weer prachtige Palmpasen stokken gemaakt , die dit keer naar zorgcentrum De Venser zijn gebracht

Zondag 5 maart 2017

Tijdens de gewone viering is er een kindernevendienst. In de kindernevendienst maak je samen met andere kinderen, op ontspannen wijze d.m.v. knutselen, luisteren naar verhalen en spelletjes kennis met de katholieke geloofstraditie. Ook vandaag is er flink geknutseld en voorgelezen aan de parochianen. Nu hadden de kinderen een televisie gemaakt en presenteerden zij het weerbericht.

21 februari ,

werd het Evangelie aan de kinderen voorgelezen , dat bij deze zondag hoorde.
Jezus liep met 2 leerlingen de berg op , de leerlingen mochten uitrusten onder een boom en Jezus ging knielen en bidden.
De voetstap op de kleurplaat heeft te maken met stap voor stap op weg naar Pasen.
Maar naar aanleiding van het verhaal de belangrijkste vraag, aan wie ga jij HULP vragen als je een probleem hebt.
Want dat doen we, als we bidden.

Zondag 22 januari 2017

Afgelopen zondag ging het verhaal bij de kinderwoorddienst over Jezus. Jezus vraagt aan gewone mensen om met hem mee te gaan en andere mensen te vertellen over het koninkrijk van God.

Na de mededeling hebben we aan de parochianen laten zien wat we geknutseld hadden.

Een van de meisjes heeft een gedichtje voorgelezen. Het gedicht gaat als volgt:

Geef de woorden van Jezus door.
Woorden van liefde
woorden van trouw
woorden van ‘Ik ben er voor jou’.

Geef de woorden van Jezus door.
Op mooie zonnige dagen
maar ook in donkere tijden
woorden die je blijven verblijden

Het was een erg leuke kinderwoorddienst en tot de volgende keer.

groet,

Adele