Kinderactiviteiten

Lieve kinderen en ouders,

Wanneer je bidt

Vader van alle mensen
die in het verborgene ziet,
die ons hart en onze nieren doorgrondt,
wij vragen U tijdens deze Veertigdagentijd:
help ons elke dag onze binnenkamer in te gaan
om U daar te ontmoeten in de stilte.

U weet wat er in ons omgaat.
Vorm ons hart om het barmhartiger te laten worden
zoals U barmhartig bent.
En maak ons eerlijk en zuiver, tot op de graat
opdat ons vasten gebeurt voor U
en niet voor het oog van de mensen.

 

We wensen iedereen een heel mooie vastentijd!

Kijk eens op de site geloven thuis. Daar zie je een paar mooie kijktafels over hart, hoofd en handen. In ons hart zit een soort deurtje. Als we het dicht doen hebben we tijd om van binnen met God te praten. Jezelf beter bewust te maken van Gods aanwezigheid. Hij is bij ons en kent ons door en door. Hij helpt ons ook om hem daar te vinden en te luisteren naar wat Hij ons zeggen wil.

Daarmee wordt je eigen hart schoongemaakt en bevrijd van gevoelens die niet bij God horen: angst, ergernis, boosheid, afkeer en haat. Je vindt er weer ruimte om te vergeven, om liefde te voelen en te laten zien, ruimte om eerlijk te leven, om te houden van alles wat mooi en goed is, maar ook om meelijden te hebben met alles wat in deze wereld minder mooi en goed is. Je krijgt nieuwe energie om je in te zetten om zelf iets goeds in beweging te zetten. Te helpen, te troosten of gewoon dichter bij anderen te gaan staan van wie je op een afstand wou blijven omdat jouw ikje dingen minder leuk denkt te vinden. Je leert meer begrip te krijgen en met andere ogen te kijken vanuit de liefde en vrede van God,

 

Daarvoor moeten we zelf kiezen. Welke deur wil je kiezen?

 

De deur die naar een gemakkelijke brede weg leidt waar je gezellig met heel veel mensen kunt meelopen? Of de deur van Jezus zelf? Die vind je misschien niet meteen. Je moet ernaar op zoek. Jezus zegt ons houd je blik op mij gericht. Ik heb het jullie voorgedaan hoe je leven hoort te zijn als je bij mij wil horen. Denk en handel vanuit broederlijke liefde. Behandel de ander zoals jij ook behandeld zou willen worden. Dan gaat het goed met jou en de mensen om je heen. Doe je dat ook? Geef je het goede voorbeeld en doe je niet iets naars terug als een ander jou niet goed heeft behandeld? Hou je van je vijanden en bid je voor hen? Dat is niet steeds zo makkelijk! Die weg kent veel meer hobbels en bochten…en je voelt je op die weg daardoor ook vaker eenzaam. Maar Jezus helpt je daarbij! In zijn naam mag je jouw boosheid laten smelten als sneeuw voor de zon van zijn liefde en wijsheid. Jezus zelf is die deur en de weg naar God.

 

Dan gebruik je jouw sterkte en jouw kracht in het verlengde van de kracht en macht van God. Dan stuur je alle boze en nare gedachten en verlangens van wraak en betaald zetten weg. Je legt ze neer bij God die alles kan overzien. Hij weet wat er in elk hart leeft. Dan kun je een ander mens niet veroordelen. Want je weet dat ook jijzelf telkens weer vergeving nodig hebt van God. En ook jij hoopt dat God jou genadig zal zijn.

 

 

Blijf in eenheid met God, dan leef je in liefde en wijsheid. Bid in naam van Jezus vanuit die liefde en het volle vertrouwen dat God je hoort en alles zal laten samenwerken ten goede voor wie echt van Hem houden. Jezus zegt dat hij zelf die deur is! En de enige weg naar de verzoening van ons met God. Niemand komt tot God de Vader dan via Jezus.

 

En hoe blijf je in die liefde voor en van God? Dat betekent dat je juist niet aan alles zomaar gezellig mee gaat doen. Alles wat die eenheid verstoort bijvoorbeeld roddelen over iemand, nare dingen zeggen achter iemands rug om. Of jezelf veel beter en leuker vinden dan anderen, je te goed voor hen voelen. Of een ander pesten of buitensluiten om te zorgen dat jij zo zelf veel populairder bent. Of jaloers zijn op iemand omdat die veel makkelijker heel goed kan leren. Of altijd de nieuwste games heeft en jij nooit. Of nooit eens zin maken om een ander te willen helpen of mee te spelen, je wilt alleen je eigen zin doen. God wil dat je leert om tegenstand te bieden ook al lijken die acties jou nog zo aanlokkelijk en veel makkelijker dan een oplossing te zoeken waar je echt moeite voor moet doen. Moeite om jezelf beter te beheersen, moeite om je kracht goed te gebruiken, moeite om een ander te beschermen, moeite om de ander goed te behandelen en niet jezelf en jouw eigen belangen voorop te plaatsen.Sterker nog die moeite zou zelfs nog zover kunnen gaan dat je jouw eigen leven ervoor zou willen geven. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij gaf zijn leven voor ons, zodat wij leven kunnen in overvloed, zodat we vergeving mogen ontvangen zodra we hiervoor berouw hebben en ons verkeerde gedrag stoppen en omzetten in goede acties.

Lees ook de berichtenpagina voor de Jeugd

 

 

 

 

 

 

HAPPY ANGEL BIENNA KOOR :

Info bij:
Daniëlle Arnold
Snelleveldstraat 106
1107VX Amsterdam

tel: 0654932709