Koffiegroep

De keukenploeg
Elke zondag na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken, na te praten over de lezingen en de preek, mensen te spreken die je niet elke dag tegen komt. Zowel in De Nieuwe Stad als in De Drie Stromen zijn veel mensen die van deze mogelijkheid gebruik maken.
Op zondag worden tijdens de viering koffie en thee gezet, na de viering is de bar bemand om thee en koffie, soms limonade uit te delen, en tenslotte wordt alles weer opgeruimd en schoon achtergelaten. Er wordt bij toerbeurt gewerkt (als er tenminste voldoende mensen zijn om elkaar af te wisselen), zodat men niet elke week aan de beurt is. De koffieploeg wordt ook ingezet, wanneer er zalen verhuurd worden aan buitenstaanders.

Met name in De Drie Stromen is de koffieploeg momenteel heel erg onderbezet, soms zijn het de kosters die dit er nog bij moeten doen. Dat is geen wenselijke situatie. Het is leuk en gezellig werk, en we roepen de parochianen graag op om zich hierbij aan te sluiten.