Tussentijds

 

Mededelingenblad van R.K. Parochie De Graankorrel.

Kopij inleveren bij Ria Kooistra

Telefonisch naar het secretariaat of via Tussentijds@parochiedegraankorrel.nl

Maart 2018

Februari 2018

Januari 2018


December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augustus 2017

Juli 2017

Juni 2017

Mei 2017

April 2017

Maart 2017

Februari 2017

Januari 2017

_______________________________________________________________________________________

2016

December 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

april 2016

Maart 2016

Februari 2016

Januari 2016

__________________________________________________________________________________________

 

December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

Juli / augustus 2015

 

 

Bezinning bij Maria Onbevlekte Ontvangenis

 

Op 8 september vieren we Maria Geboorte.

Dus 9 maanden ervoor op 8 december -Maria Onbevlékte Ontvangenis:

 • Maria heeft in haar leven geen zonde gekend:
 • Niets wat haar band met God geweld heeft aangedaan.
 • Om als kinderen van God de Vader,ónze band met God heel te houden.
 • Door te leven uit ons gelóóf,en de naaste als onszelf.
 • Door niet zeven maal, voor wie honger, dorst of kou lijdt,of onderdak zoekt.
 • Door te groeien die we straks met Kerst weer horen: van het Rijk van God,
 • Liefde waarin er voor ieder vrede op aarde zal zijn.
 • Hoop te houden op de komst
 • Uw Redder is u geboren!
 • Geloof in de blijde boodschap
 • in geloof, hoop en liefde.
 • ziek is, gevangen zit,
 • Door barmhartig te zijn
 • maar zeventig maal zeven maal te vergeven.
 • door onze Vader lief te hebben boven alles,
 •  – want zo heeft Hij ons bij onze doop ontvangen –
 • Ze is ons voorbeeld voor een heilig leven.
 • Zo heilig was ze al vóór haar geboorte: zo is ze ontvangen.
 • ze heeft niets gedaan wat haar heiligheid geschaad heeft.
 • is het Maria Ontvangenis:
 • vooral liefde -liefst vooral voor hen
 • het meeste hebben geworsteld…
 • waarmee we het afgelopen jaar
 • voor iedere mens;
 • Han Hartog, december 2015