Saamhorig

Saamhorig is het parochieblad voor alle parochies binnen het samenwerkingsverband van de Unie Clara en Franciscus.

Ook in onze parochie wordt het zes keer per jaar verspreid. Behalve de zondagsvieringen is er veel informatie in te vinden over het geloofsleven binnen de Unie, in het bisdom en wereldwijd. Ook kerkelijke gebeurtenissen en feesten komen aan de orde.
En elke parochie, ook de Graankorrel, heeft de beschikking over enkele pagina’s voor het eigen parochienieuws.

De redactieleden in onze parochie zijn Daniëlle Arnold en Ria Kooistra.
Wie iets in de Saamhorig wil laten plaatsen kan de kopij aanleveren via het contactformulier, of met een mail naar pardegraankorrel@hetnet.nl  
De uiterste datum waarop kopij voor het volgende nummer ingeleverd moet zijn, staat altijd vooraan in het laatste nummer van Saamhorig.

Het regioparochieblad digitaal

U kunt hier alle uitgaves van het regioparochieblad Saamhorig digitaal lezen. Als u op de plaatjes klikt gaat u naar de betreffende uitgave van Saamhorig.

Inmiddels zijn we bij de 5e Jaargang

 

 

 

 

 
        

Nog steeds zijn er parochianen die in DDS en DNS kerken en het kerkblad Saamhorig niet thuis bezorgd krijgen.
Bent u een van die parochianen, dan kunt u zich  online aanmelden via het contactformulier.
Geef duidelijk aan dat u graag het blad Saamhorig thuis wilt ontvangen.
Eens per jaar krijgt u een acceptgiro om de kosten voor het kerkblad te dekken.
(vrijwillig bedrag)
U kunt het ook in het inschrijfboekje achter in de kerk schrijven.