Eerste Heilige Communie

eerstecommunie 2015Na de doop is het 2e sacrament, het sacrament van de Eucharistie. Eucharistie betekent eigenlijk dankzegging. Dat is eigenlijk wat we in de eucharistie doen : we danken God voor de gave van het leven en voor wat Hij ons schenkt. Vooral danken we God voor de gave van zijn Zoon Jezus, van Hem hebben wij het Onze Vader leren bidden.

De Eucharistie kan je zien als het hoogtepunt en de bron van het kerkelijke leven. Waarom dat zo is!! In de Eucharistie is Jezus aanwezig en heeft hij zichzelf aan ons gegeven. Dat blijkt ook uit de woorden die Jezus in het evangelie van het Laatste Avondmaal heeft gezegd: tijdens de maaltijd nam Jezus het brood in zijn handen, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan allen dit is mijn Lichaam. Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. (Mat. 6, 26-28)

En hoe gaan wij in onze kerk de kinderen voorbereiden voor hun Eerste Heilige Communie. Wij bereiden de kinderen 16 weken voor. Het thema is Ga jij met ons mee? In de lessen die volgen hebben we o.a. over het mooie scheppingsverhaal, verhaal van Noach, Kerstverhaal, Johannes de Doper, en nog veel meer verhalen uit de bijbel. En gaan we de kinderen uitleggen hoe wij de Eucharistie vieren. Want dat is belangrijk voor de vieringen in de kerk.

De voorbereiding gebeurt op zondagochtenden gedeeltelijk tijdens de vieringen in de kerk. Ook proberen we regelmatig of een gedeelte of de hele viering in de kerk mee te maken. Meer informatie hierover krijgt u, als ouders tijdens de ouderavond. De ouderavonden zijn voor de ouders van groot belang.

Op 2e paasdag is hun grote dag dat zij voor de eerste keer mogen deelnemen aan de tafel van de Heer. Dat is voor iedereen een groot moment. Na 2e paasdag gaat het hopelijk ook nog door. Dan zien wij de kinderen nog graag in de kerk.


Dit jaar is de voorbereiding eerste heilige communie in de drie stromen kerk.

Woensdag 22 november was de eerste ouderavond.
Ik moet zeggen het was een mooie avond en de ouders hadden verschillende ideeën die we in de toekomst misschien wel kunnen oppakken.

De lessen zijn op zondagochtend van 11.00u – 13.00

Op de tweede lesbijeenkomst voor de kinderen heeft Pastor Frans even kort kennis gemaakt met de kinderen.
Want op 2e paasdag gaat hij de kinderen hun eerste heilige communie geven.
Vandaag ging de les over Noach, hij bouwt een ark.
We hebben de kinderen zelf laten lezen en daarna heb ik ze wat vragen gesteld.
Maar ook de kinderen hadden vragen bv: waarom dragen de pastor en de kinderen van het kinderkoor paarse kleding?


Na het kruisje halen in de kerk, tijdens de Communie, hebben we visjes beplakt met knopen.
En toen was het weer tijd om naar huis te gaan.
Het was een leuke bijeenkomst .
Adèle Langkemper

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum op maandag en vrijdagochtend, tel. 020-4002807
Bij afwezigheid kunt u inspreken.