Informatie

ONTMOETEN

Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering of herkenning.
De ander is antwoord of vraag op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou,
niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf;
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis, dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent en soms de anderen gewoon napraat.

Iemand ontmoeten is iemand
binnenlaten in je binnenste cirkel van je leven.
Hij of zij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes
gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat doordringen,
kan je van een ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

================================

Ontdek jezelf en begin bij je omgeving.
Laten we, zegt André Kuipers, ons verkenningsinstinct koesteren.
“Mensen vragen me vaak hoe het heelal eruitziet.
Dan denk ik: kijk s`nachts naar boven in plaats van op je telefoon”

 Persoonlijk Gebed

Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van uw schepselen.
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.

Amen

Fragment uit: Gebed voor onze aarde
in Paus Franciscus: Laudato Si”246

 Voor informatie over de mistijden en agenda klikt u hier.

Wilt u weten welke pastorale zorg er gegeven wordt en door wie? Klik dan hier.

Voor een beschrijving van de sacramenten klikt u hier.