Eben Haëzer zoekt vrijwilligers

Beste lezers, lieve mensen, broeders en zusters, Eben Haëzer is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer biedt woonzorg en tijdelijk verblijf voor ouderen en mensen met psychiatrische problematiek. Het zit al in de naam – Eben Haëzer – ingebakken. Letterlijk, betekent dit: ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’. (ISam7:12) … [Lees meer…]

Rooster voor De Goede Week

In de Goede Week en met Pasen is er niet in allebei de kerken steeds een viering. De vieringen die er wel zijn staan hieronder, met de begintijd, de voorganger en indien van toepassing: welk koor aanwezig is. Palmzondag 14 april:   Drie Stromen 11:15 pater Supardi met  kinderkoor HAB – Nieuwe Stad 11:30 pater Mulders met … [Lees meer…]

Vervanging van pater Noom.

Omdat pater Noom de eerstkomende tijd nog niet in staat zal zijn om voor te gaan tijdens de vieringen is het volgende vervangings-schema gemaakt: 26 januari 19:00 uur DDS pater James Arul 27 januari 11:15 uur DDS pater Frans Mulders 3 februari 11:30 uur DNS pater James Arul 3 maart 11:30 uur DNS pater Yan … [Lees meer…]

I-PCI

Op woensdag 27 maart wil het nieuw gevormde bestuur van de I-PCI zich voorstellen aan de achterban. Om 20.00 uur nodigen we geïnteresseerden uit om de presentatie bij te wonen. We denken aan locatiebesturen, het uniebestuur en vooral ook de lokale Caritasteams, soms PCI genoemd soms kerk en samenleving. Deze laatsten zijn de uitvoerders in … [Lees meer…]

Bijbelverhalen in beweging

Marcus 4, 35-41, “de storm op het meer” In de Drie Stromen op maandagavond 25 februari 2019 van 20.00 – 21.30 Deze avond zal Tessa Koopmanschap een workshop verzorgen in de serie “Bijbelverhalen in beweging”, een serie die achtereenvolgens in de verschillende parochies van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus gehouden zal worden. We verdiepen ons … [Lees meer…]

Nieuwjaarstoespraak 2019

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019 is door de parochiesecretaris Chris Vonk de hiernavolgende toespraak gehouden. Het was een druk bezochte en gezellige bijeenkomst, die in een geanimeerde sfeer verliep met lekkere hapjes en drankjes. In de drukte van de bijeenkomst richtte Chris het woord tot de aanwezige parochianen, als volgt:   Beste parochianen … [Lees meer…]

Viering op vrijdag

Vanaf januari zal er in onze parochie elke vrijdag gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. De Eerste-vrijdag-viering in De Drie Stromen is al langer bekend. Te beginnen op 11 januari zal er ook op de andere vrijdagen kerk zijn. Het betreft een korte viering, die niet gehouden wordt in de Kerkzaal, maar in … [Lees meer…]

Lourdesreizen in 2019.

Voor mensen die overwegen om in 2019 een bedevaart naar Lourdes te maken zijn er de volgende mogelijkheden: 1. Via het Bisdom Haarlem-Amsterdam, een busreis van 29 mei t/m 6 juni. 2. Een vliegreis van 31 mei t/m 5 juni, deze reizigers sluiten zich in Lourdes aan bij de busreizigers en vormen dan één groep. … [Lees meer…]

Kerstsamenzang

Het is inmiddels echt een jaarlijkse traditie geworden. Op zondag 16 december 2018 wordt in De Drie Stromen om 16.00 uur de jaarlijkse Kerstsamenzang georganiseerd, dit jaar al voor de vijftiende keer. Het RK Gemengdkoor Gaasperdam, enkele leden van andere koren, en de Cantorij van de PGZO zijn al weken bezig om mooie koorwerken in … [Lees meer…]

Lieve parochianen

Op zaterdag 17 en zondag 18 november heeft de leiding van onze parochie u allen geïnformeerd over de verregaande consequenties van de moeilijkheden waarin onze parochie terecht gekomen is. Namelijk over het besluit dat nu genomen is, om per 1 januari 2020 afscheid te nemen van De Nieuwe Stad. In allebei onze kerkgebouwen was de … [Lees meer…]