Home

Beste Parochianen,

 

Wie de krant leest, de televisie volgt en de radio beluistert, zal waarschijnlijk zeggen dat het verwarrende tijden zijn. Internationale onrust, bombardementen, een blijvende vluchtelingenstroom en politieke verschuivingen zijn dagelijkse kost. Voeg daarbij de klimaatontwikkelingen en een onbestendige economie, dan is het plaatje nog duidelijker. De kerk is al eeuwen een baken in deze woelige zee, er is zelfs een Marialied met dit thema: O, Sterre der zee. Paus Franciscus spant zich in om de kerk voor te bereiden op de komende eeuwen door een vernieuwde aandacht voor de armen en door alle gelovigen op te roepen hun geloof te verdiepen en de handen uit de mouwen te steken in daden van barmhartigheid.

 

Ook als parochie kijken we naar de toekomst. Zo willen we antwoord geven aan de oproep van paus Franciscus; kerk zijn en blijven, midden in de wereld, een baken in een woelige zee, ook hier, in Amsterdam Zuidoost. Om dat te kunnen, hebben we naast gemotiveerde en gelovige vrijwilligers ook middelen nodig om alles te bekostigen. De Actie Kerkbalans is een belangrijk moment in het jaar, omdat daarmee het grootste bedrag wordt ingezameld, nodig om onze begroting sluitend te krijgen.

 

Allereerst wil ik u bedanken voor uw jaarlijkse bijdrage aan onze Kerk. Mede dankzij uw steun konden we afgelopen jaar veel mooie activiteiten organiseren. Met uw jaarlijkse bijdrage kan het onderhoud van de gebouwen worden bekostigd; de salarissen van o.a. de pastoors en diaken, de verzekeringspremies en verwarming voor de gebouwen betaald; de catechese verzorgd; kunnen we aandacht geven aan zieken en ouderen, zij die eenzaam zijn. etc. etc. Ook voor het komend jaar willen we van betekenis zijn. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we dit jaar de kerk openhouden voor jong en oud en voor gezinnen uit de buurt. Dat zou toch prachtig zijn! Helpt u mee om opnieuw van betekenis te zijn?

 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar die belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Het pastoraal team, de pastoraatgroep, de verschillende beraden en de vele vrijwilligers doen er alles aan om er voor ieder een herkenbare en leefbare geloofsgemeenschap van te maken waar je jezelf thuis voelt.

 

Dit alles gaat niet van zelf en brengt kosten met zich mee. Daarvoor vragen wij uw bijdrage. We zien helaas dat het steeds moeilijker wordt om alle kosten dekkend te krijgen, ondanks de vele pogingen van ons parochiebestuur om zuinig met de middelen om te gaan. Ook de hulp van het bisdom, de hulp van de beheerscommissies waren de afgelopen periode onontbeerlijk. Op een gegeven moment zijn we genoodzaakt onze broek zelf op te houden! Een bekende uitdrukking bij de kaaswinkel of slager is: Mag het iets meer zijn? Dit zouden wij graag zien bij deze oproep. Dus geef om je kerk. En geef voor je kerk. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage.

Hartelijk bedankt. 

 

 


Bijbeltekst van de dag

Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.