Home

Geen Korenfestival in De Nieuwe Stad
In tegenstelling tot eerdere berichten zal het traditionele Korenfestival rond 1 september dit jaar NIET plaatsvinden. Het afgelopen jaar is de 25ste verjaardag van De Nieuwe Stad al op verschillende manieren gevierd. Het organiseren van het Korenfestival is zodoende een beetje op de achtergrond geraakt.. Mogelijk dat et op een later tijdstip alsnog zal plaatsvinden. Wel zal er op zondag 1 september zoals gebruikelijk een oecumenische viering zijn, dus niet de RK viering van 11:30 uur, zoals in Saamhorig stond aangekondigd. De oecumenische viering begint om 11:00 uur en voorganger namens de katholieken is pater Yan Asa. Let op de tijd! Kom niet te laat!

Verbouwing in De Drie Stromen
Vanaf 19 augustus wordt de keuken in DDS onder handen genomen. De keuken is veel te krap en verouderd. Het geeft even wat ongemak, er kan bijvoorbeeld op zondag na de viering geen koffie of thee worden gedronken, maar we krijgen er een moderne ruime keuken voor terug. Als alles volgens plan verloopt is de keuken weer in gebruik vanaf zondag 8 september. Toevallig is dat ook de eerste van de drie keer dat we op zondag alleen in De Drie Stromen een viering hebben. We hopen dat onze parochianen uit De Nieuwe Stad die dag in groten getale naar DDS komen om alvast te ervaren hoe het vanaf volgend jaar zal gaan. En om de vernieuwde keuken te bewonderen!

Vierde Clara en Franciscuslezing
Op donderdag 10 oktober zal de volgende Clara en Franciscuslezing plaats vinden. De lezing is bedoeld voor alle parochianen van ons samenwerkingsverband en vindt plaats in de pastorie van de Hofkerk, dat is de kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum aan  het Linnaeushof 94, 1098 KT. Bij grote drukte zal worden uitgeweken naar de zijbeuk van de kerk. Aanvang 20 uur. U bent van harte uitgenodigd! [ lees meer … ]

Vrijdagmorgen-vieringen
In De Drie Stromen zal in juli en augustus alléén op de 1e vrijdag om 10:30  een viering zijn. De andere vrijdagsvieringen komen in de vakantietijd te vervallen. Vanaf  september is er weer elke vrijdag een korte dienst om 10:30 uur in de Drechtzaal en op de 1e vrijdag om 10:00 uur een viering met aanbidding na in de kerkzaal. De doordeweekse vieringen in de Sint Urbanuskerk in Duivendrecht gaan wel gewoon door. Op maandag t/m vrijdag om 09:00 uur. Ook onze parochianen kunnen deze vieringen bijwonen. 

Parochiefeest 22 juni
Nu de parochie 50 jaar bestaat kwamen de parochianen bij elkaar om er met elkaar iets moois van te maken. Op 22 juni druppelden ze vanaf 14:00 uur binnen, iedereen werd ontvangen met een naamkaartje en een ‘parochie-balpen’, en kreeg daarna iets te drinken met een lekker zoet gebakje erbij. Om 14:30 uur opende Chris het feest met een klein toespraakje. [ lees meer …. ]

Meedenkers gezocht
Op zondag 29 december zal de laatste Rooms-katholieke viering in De Nieuwe Stad zijn. Dat lijkt nog ver weg. Er is die dag geen RK viering in De Drie Stromen, alleen in De Nieuwe Stad. Na deze viering zouden we in een soort processie, of optocht, van het ene gebouw naar het andere willen gaan. Hoe moet je dat organiseren? Er moeten belangrijke dingen mee: zoals het Evangelieboek, de Kelk, het Licht van de Heer, ook daarover moet worden nagedacht. En daarom zijn we ook op zoek naar mensen die mee willen denken over 29 december, en hoe we na die laatste viering met elkaar naar De Drie Stromen kunnen gaan. En ook: hoe zullen we daar iedereen ontvangen? Wie mee wil denken: graag aanmelden op het parochiecentrum  06 5878 5614, of pardegraankorrel@hetnet.nl